Reklama

ad1a KUBOTA [17.05-16.06.24]

Tag: flora

Łącznie artykułów: 3.

Pielęgnacja zieleni przyjazna miejskim zwierzętom

Pielęgnacja zieleni przyjazna miejskim zwierzętom

Chociaż na co dzień dostrzegamy ich niewiele, w miastach żyje wiele gatunków zwierząt. Stanowią one istotny element miejskich ekosystemów i decydują o bioróżnorodności miast. Warto wspierać je, zapewniając schronienie i pożywienie oraz prowadząc przyjazną im pielęgnację zieleni miejskiej.

Miasta rezerwatem dla gatunków chronionych

Miasta rezerwatem dla gatunków chronionych

Zmiany klimatu dewastują siedliska i stwarzają nowe. O ile w środowisku naturalnym aklimatyzacja do wyższej temperatury zachodzi z mniejszymi szkodami dla flory i fauny, o tyle w warunkach miejskich ten proces jest bardziej destrukcyjny dla organizmów żywych. Czy w takich realiach to właśnie miasta mogą stać się miejscem dla przebywania i rozwoju gatunków chronionych? Dla wybranych – tak.

css.php
Copyright © 2024