Reklama

ekotechnika ad1 [15.09-20.10.23]

Tag: klauzule waloryzacyjne

Łącznie artykułów: 2.

MRiT pomoże przedsiębiorcom waloryzować kontrakty w zamówieniach publicznych. Czy będzie kolejna specustawa i nowelizacja PZP?

MRiT pomoże przedsiębiorcom waloryzować kontrakty w zamówieniach publicznych. Czy będzie kolejna specustawa i nowelizacja PZP?

28.06.2022
0

Opracowywane w resorcie rozwoju i technologii rozwiązania to efekt szerokich konsultacji, jakie MRiT prowadziło z przedstawicielami organizacji przedsiębiorców, zamawiającymi i ekspertami. Pomogą one m.in. podnieść limity waloryzacyjne przyjęte w zawartych już umowach oraz wprowadzić klauzule waloryzacyjne do umów nieobjętych wcześniej obowiązkiem ich wprowadzenia.

Prawo Zamówień Publicznych. Czy wykonawca może domagać się zwaloryzowania wynagrodzenia?

Prawo Zamówień Publicznych. Czy wykonawca może domagać się zwaloryzowania wynagrodzenia?

10.05.2022
0

Punktem wyjścia dla ustalenia możliwości domagania się przez wykonawcę zwaloryzowania wysokości należnego mu wynagrodzenia jest treść umowy. Kontrakty publiczne na usługi lub roboty budowlane, których okres realizacji przekracza 12 miesięcy, zawierane w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego po 1 stycznia 2021 r., muszą przewidywać tzw. duże klauzule waloryzacyjne.

css.php
Copyright © 2023