Reklama

AD1A STIHL [01.04-21.04]

Tag: kwrist

Łącznie artykułów: 5.

Za co może ukarać strażnik miejski?

Za co może ukarać strażnik miejski?

25.07.2023
0

O nowelizacji rozporządzenia w sprawie wykroczeń, za które mandaty wręczać mogą strażnicy miejscy dyskutował na lipcowym posiedzeniu Zespół ds. administracji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

W środę rządowo-samorządowa dyskusja o taryfach wod-kan

W środę rządowo-samorządowa dyskusja o taryfach wod-kan

15.05.2023
0

W ramach prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, trwają rozmowy z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury w sprawie koniecznych i pilnych zmian dotyczących skracania czasu obowiązywania taryf za wodę i ścieki. Strona samorządowa KWRiST domaga się skrócenia czasu obowiązywania taryf za wodę i ścieki z 3 lat do 12 miesięcy, a także wprowadzenia mechanizmu korekty taryfy w uzasadnionych przypadkach.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego negatywnie o systemie kaucyjnym

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego negatywnie o systemie kaucyjnym

28.11.2022
0

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach nie został uzgodniony. Głównym zarzutem, jaki samorządy stawiają projektowi jest to, że rząd wdraża system kaucyjny bez uprzedniego wprowadzenia rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Strona samorządowa KWRiST zwróciła także uwagę na inne wady projektu. M.in. na to, że wyjmuje on z gminnych systemów gospodarowania odpadami frakcje, które pozwalały gminom osiągnąć wymagane przepisami poziomy recyklingu pozostawiając te poziomy bez zmian.

css.php
Copyright © 2024