Organizacja pomocy humanitarnej dla Ukrainy była omawiana na nadzwyczajnym posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Posiedzenie odbyło się w poniedziałek 28 lutego. 

Pomoc humanitarna dla Ukrainy ma być przekazywana ścieżką ustaloną pomiędzy rządem ukraińskim a polskim. Dary zbierane m.in. przez samorządy czy organizacje pozarządowe będą na Ukrainę przekazywane kanałem zorganizowanym (po stronie Polskiej) przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. Na terenie poszczególnych województw gromadzeniem pomocy mają zajmować się poszczególni wojewodowie. Dotyczy to także pomocy dla miast partnerskich (o którą do polskich samorządów zgłaszały się miasta partnerskie).

Rejestracja uchodźców

Spotkanie rozpoczęło się od przekazanej przez Grzegorza Ziomka, dyrektora Departamentu Administracji Publicznej MSWiA informacji na temat zasad pobytu osób uciekających z Ukrainy. – Osoby te nie muszą się rejestrować w punktach recepcyjnych – mówił dyrektor Ziomek. – Taka informacja znajduje się na stronie internetowej MSWiA oraz na stronach wojewodów, proszę ją przekazać, udostępnić na swoich stronach internetowych. Do punktów recepcyjnych powinny się zgłaszać tylko te osoby, które na terytorium Polski nie mają miejsca pobytu.

Wspólny kanał rządów Polski i Ukrainy

Najważniejsze informacje dotyczące organizacji pomocy humanitarnej, tej wysyłanej na Ukrainę przedstawili minister Michał Dworczyk oraz Michał Kuczmierowski prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS).

W skrócie pomoc (wszelka, również ta adresowana do miast partnerskich) powinna iść kanałem utworzonym i uzgodnionym przez rządy Polski i Ukrainy, czyli przez magazyny wojewodów, magazyn zbiorczy RARS, skąd pociągami lub ciężarówkami (ukraińskimi, bo polskie na teren Ukrainy wjechać nie mogą) jest przekazywana do Obwodu Lwowskiego.

O podziale pomocy decydują władze Ukrainy. Pomoc może być adresowane (np. dla poszczególnych miast partnerskich) ale ostatecznie o tym, gdzie ona trafi decydują władze Ukraińskie.

– Wszyscy wojewodowie otrzymują w tej chwili dyspozycję, aby (jeżeli tego jeszcze nie zrobili) przekazać samorządom instrukcje i informacje o tym, gdzie na terenie województwa znajdują się miejsca gromadzenia pomocy humanitarnej dla Ukrainy – mówił Paweł Szefernaker wiceminister SWiA.

Magazyny wojewodów

Z kolei prezes RARS apelował, aby w sprawie pomocy nie kontaktować się z RARS, tylko przekazywać ją przez magazyny wojewodów. Wyjątek dotyczy pomocy koncesjonowanej. – Jeżeli ktoś planuje przekazać na Ukrainę pomoc koncesjonowaną, to wówczas prosimy o bezpośredni kontakt z Agencją – mówił Michał Kuczmierowski.

W trakcie spotkania samorządowcy mieli także uwagi i pytania dotyczące organizacji pomocy dla Ukraińców „tu na miejscu”. Apelowali m.in. aby punkty obsługi uchodźców były wspólne dla administracji rządowej i samorządowej. – Chodzi o to, aby w takim punkcie uchodźcy mogli uzyskać kompleksową pomoc i informację – wskazywała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

W odpowiedzi na tę uwagę wiceminister Szefernaker polecił wojewodom, aby punkty obsługi uchodźców tworzyli wspólnie z samorządami – wszędzie tam, gdzie takie wspólne punkty jeszcze nie zostały utworzone – wskazywał.

Rząd i samorząd razem

Z kolei Krzysztof Żuk, prezydent Lublina pytał, czy darmowa pomoc medyczna (hospitalizacja) może być udzielana wszystkim uchodźcom z Ukrainy, czy tylko tym, którzy „przeszli” przez punkt recepcyjny? – Czy jest wymóg rejestracji w punkcie recepcyjnym, aby taką pomoc medyczną świadczyć – dopytywał prezydent Lublina.

– Nie, nie ma takich wymogów – odpowiadał Paweł Szefernaker. – Punkty recepcyjne są tylko dla tych uchodźców, którzy potrzebują natychmiastowej pomocy, np. dachu nad głową. Pozostali nie muszą się rejestrować, a pomoc i tak zostanie im udzielona.

Strona szczegółowa miała takich pytań więcej. Ustalono więc, że odbędzie się dodatkowe posiedzenie KWRiST z udziałem przedstawicieli wszystkich ministerstw, na których zostaną udzielone szczegółowe odpowiedzi.

Źródło: Biuro Prasowe Unii Metropolii Polskich

Czytaj więcej

Skomentuj