Reklama

AD1A FAMAK [29.05-30.06.24]

Tag: unia metropolii polskich

Łącznie artykułów: 24.

Apel o sprawiedliwy ROP

Apel o sprawiedliwy ROP

28.03.2024
0

Ogólnopolskie organizacje jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami oraz strony społeczne jednogłośnie wezwały do natychmiastowego wprowadzenia sprawiedliwego systemu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP) w Polsce.

Recepta na stabilne finanse JST

Recepta na stabilne finanse JST

Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza wypracowała program działań naprawczych dla finansów jednostek samorządu terytorialnego. Plan ten opiera się na pięciu rekomendacjach, mających na celu przywrócenie samorządom niezależności finansowej oraz umożliwienie im samodzielnego decydowania o kierunkach rozwoju i polityce lokalnej.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego negatywnie o systemie kaucyjnym

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego negatywnie o systemie kaucyjnym

28.11.2022
0

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach nie został uzgodniony. Głównym zarzutem, jaki samorządy stawiają projektowi jest to, że rząd wdraża system kaucyjny bez uprzedniego wprowadzenia rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Strona samorządowa KWRiST zwróciła także uwagę na inne wady projektu. M.in. na to, że wyjmuje on z gminnych systemów gospodarowania odpadami frakcje, które pozwalały gminom osiągnąć wymagane przepisami poziomy recyklingu pozostawiając te poziomy bez zmian.

Debata nad Krajową Polityką Miejską 2030

Debata nad Krajową Polityką Miejską 2030

Zrównoważona mobilność miejska. Niwelowanie negatywnych skutków zmian klimatu i dbałość o jakość środowiska. Reforma planowania przestrzennego. Problematyka finansowania rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych. To główne tematy poruszone w trakcie debaty poświęconej wdrażaniu Krajowej Polityki Miejskiej 2030 przeprowadzonej na zorganizowanym w ramach WUF 11 w Katowicach wspólnym posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich oraz Rady Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza.

O wyzwaniach energetycznych podczas spotkania Zespołu EKOstrategii Unii Metropolii Polskich

O wyzwaniach energetycznych podczas spotkania Zespołu EKOstrategii Unii Metropolii Polskich

23.04.2022
0

Dwudniowe spotkanie Zespołu ds. EKOstrategii Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza było okazją do dyskusji o problemach i wyzwaniach energetycznych, jakie stoją przed polskimi miastami, albo staną przed nimi w najbliższej przyszłości. Spotkanie było też okazją do dyskusji nad przygotowaną przez Hannę Zdanowską, prezydent Łodzi, opinią dla Europejskiego Komitetu Regionów na temat jak w procesie transformacji ekologicznej zachować akceptację społeczną dla koniecznych do wprowadzenia zmian pro środowiskowych.

Unia Metropolii Polskich: Potrzebny jest krajowy system pomocy uchodźcom - natychmiast!

Unia Metropolii Polskich: Potrzebny jest krajowy system pomocy uchodźcom - natychmiast!

11.03.2022
0

Miasta należące do Unii Metropolii Polskich przedstawiły aktualne informacje dotyczące pomocy uchodźcom. Głównym problemem z jakim spotykają się przedstawiciele miast to brak systemu, który by usprawnił pomoc, bo w tej chwili jest ona oddolna i mało usystematyzowana. Potrzebny jest system na poziomie kraju i to natychmiast - apeluje Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Wspólnie ku bezpieczeństwu miejskiemu i klimatycznemu

Wspólnie ku bezpieczeństwu miejskiemu i klimatycznemu

18.01.2022
0

Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza oraz Europejskie Forum Bezpieczeństwa Miejskiego (EFUS) - jedyna europejska sieć zajmująca się wsparciem i współpracą między władzami lokalnymi w dziedzinie bezpieczeństwa - podpisały porozumienie o współpracy.

Miasta i eksperci za zmniejszeniem emisji w transporcie

Miasta i eksperci za zmniejszeniem emisji w transporcie

19.11.2021
0

Aż o 40 proc. wzrosła liczba pojazdów w ostatniej dekadzie w Polsce, a jest jednym z głównych czynników smogu w polskich miastach. Dlatego Unia Metropolii Polskich oraz Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych podpisały list intencyjny rozpoczynający współpracę na rzecz transformacji w sektorze transportu i zmniejszenia emisji CO2 w ruchu drogowym na terenie polskich miast.

Skarbnicy miast liczą straty po wprowadzeniu

Skarbnicy miast liczą straty po wprowadzeniu "Polskiego Ładu"

Według wyliczeń Ministerstwa Finansów program "Polski Ład" spowoduje ubytek w dochodach samorządów w wysokości nawet 145 mld zł w ciągu najbliższych 10 lat. W tym samym czasie budżet centralny uzyska 27 mld zł dodatkowych dochodów. Skarbnicy miast zastanawiają się więc jak uchronić mieszkańców miast przed skutkami "Polskiego Ładu".

Przybędzie miast w Polsce, a Rzeszów się powiększy

Przybędzie miast w Polsce, a Rzeszów się powiększy

Od 1 stycznia przyszłego roku na mapie Polski pojawi się dziesięć nowych miast. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, trafił właśnie do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Samorządy chcą szczegółowych wytycznych odnośnie wyborów podczas epidemii

Samorządy chcą szczegółowych wytycznych odnośnie wyborów podczas epidemii

Trwające prace legislacyjne nad specustawą wyborczą nie zwalniają samorządów z wykonywania zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów prezydenckich. Aby zadania te realizować z poszanowaniem zdrowia i życia mieszkańców, konieczne są jednak szczegółowe wytyczne określające jak zapewnić bezpieczeństwo sanitarne osobom zaangażowanym w ich organizację i przeprowadzenie.

Producenci nie ponoszą odpowiedzialności za odpady. Samorządy chcą zmian

Producenci nie ponoszą odpowiedzialności za odpady. Samorządy chcą zmian

16.01.2020
1

W Polsce producenci wprowadzający na rynek opakowania w dalszym ciągu praktycznie nie ponoszą odpowiedzialności finansowej za odpady. To samorządy, a w ślad za nimi mieszkańcy, płacą coraz wyższe stawki za zagospodarowanie wyrzuconych plastikowych butelek, kartonów, puszki i inne materiały. Unia Metropolii Polskich wystosowała stanowisko w tej sprawie.

css.php
Copyright © 2024