Przedstawiciele Unii Metropolii Polskich piszą do premiera, przypominając, że duże miasta zostały pozbawione możliwości dofinansowania budowy i remontów dróg. Apelują o zmiany w prawie.

Fundusz Dróg Samorządowych miał stanowić instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Został utworzony w celu przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu, które stanowi istotną barierę rozwoju gospodarki – zmniejsza aktywność gospodarczą, inwestycyjną oraz konkurencyjność regionów i ośrodków gospodarczych.

Brak odpowiednich połączeń drogowych utrudnia dostęp do regionalnych i lokalnych centrów rozwoju, a także komunikację między tymi ośrodkami a ich otoczeniem. Przyczynia się także do pogłębienia terytorialnego zróżnicowania poziomów aktywności gospodarczej.

UMP przypomina, że w 12 największych miastach zrzeszonych w Unii Metropolii mieszka ponad 6,7 mln mieszkańców Polski. To prawie 18% całej populacji kraju. Mieszkańcy i zlokalizowane w miastach przedsiębiorstwa wytwarzają 32% całkowitego PKB Polski. W 12 obszarach metropolitalnych ukształtowanych wokół dużych miast mieszka 16,1 miliona osób, czyli 42% całej ludności, wytwarzając aż 55% całkowitego PKB Polski.

„Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych nasi mieszkańcy zostali pozbawieni możliwości korzystania ze środków przeznaczonych na budowę i modernizację dróg samorządowych” – piszą przedstawiciele UMP.

Apelują też do premiera Mateusza Morawieckiego o wykreślenie art. 4 ust. 1 pkt. 7 z ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych i umożliwienie miastom będącym siedzibami urzędów wojewódzkich i marszałkowskich korzystania ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

Czytaj więcej

Skomentuj