Od 1 stycznia przyszłego roku na mapie Polski pojawi się dziesięć nowych miast. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, trafił właśnie do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Projekt przewiduje także powiększenie obszaru Rzeszowa części sołectwa Racławówka, które obecnie jest częścią gminy Boguchwała. Jak czytamy w uzasadnieniu część sołectwa Racławówka (licząca 436 mieszkańców oraz 164 ha powierzchni), która ma zostać do Rzeszowa włączona jest powiązana z miastem infrastrukturą techniczną. M.in. korzysta z rzeszowskiej sieci wodociągowej, ścieki z sołectwa trafiają do rzeszowskiej oczyszczalni ścieków. Sołectwo obsługiwane jest również przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Rzeszowie (linia nr 28).

Ponadto „wnioskowana do przyłączenia część sołectwa Racławówka oddzielona jest od pozostałej części sołectwa drogą ekspresową dwujezdniową S19 z węzłem Rzeszów-Południe, a od północy przylega do sołectwa Kielanówka (gmina Boguchwała). Zabudowa ukształtowana jest wzdłuż ciągów komunikacyjnych stanowiących przedłużenie dróg miejskich” – czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia Rady Ministrów.

Na przyłączonym ma powstać m.in. strefa gospodarcza.

Nowe miasta

Projekt rozporządzenia przewiduje, że 1 stycznia 2022 r. na mapie Polski pojawi się 10 nowych miast. Są to:

 • Bolimów – w gminie Bolimów, w powiecie skierniewickim, w województwie łódzkim;
 • Cegłów – w gminie Cegłów, w powiecie mińskim, w województwie mazowieckim;
 • Iwaniska – w gminie Iwaniska, w powiecie opatowskim, w województwie świętokrzyskim;
 • Izbica – w gminie Izbica, w powiecie krasnostawskim, w województwie lubelskim;
 • Jedlnia-Letnisko – w gminie Jedlnia-Letnisko, w powiecie radomskim, w województwie mazowieckim;
 • Kaczory – w gminie Kaczory, w powiecie pilskim, w województwie wielkopolskim;
 • Lutomiersk – w gminie Lutomiersk, w powiecie pabianickim, w województwie łódzkim;
 • Nowe Miasto – w gminie Nowe Miasto, w powiecie płońskim, w województwie mazowieckim,
 • Olsztyn – w gminie Olsztyn, w powiecie częstochowskim, w województwie śląskim;
 • Pruszcz – w gminie Pruszcz, w powiecie świeckim, w województwie kujawsko-pomorskim.

Oznacza to, że liczba miast w naszym kraju wzrośnie do 964.

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (na dzień 1 stycznia 2020 r.) w Polsce mieliśmy:

 • 1 miasto powyżej 1 000 000: Warszawa
 • 4 miasta od 500 000 do 999 999: Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań
 • 6 miast od 250 000 do 499 999: Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Białystok, Katowice
 • 26 miast od 100 000 do 249 999: Gdynia, Częstochowa, Radom, Toruń, Sosnowiec, Rzeszów, Kielce, Gliwice, Olsztyn, Zabrze, Bielsko-Biała, Bytom, Zielona Góra, Rybnik, Ruda Śląska, Opole, Tychy, Gorzów Wielkopolski, Płock, Dąbrowa Górnicza, Elbląg, Wałbrzych, Włocławek, Tarnów, Chorzów, Koszalin
 • 45 miast od 50 000 do 99 999 (największe w tym przedziale to Kalisz, Legnica, Grudziądz, Jaworzno, Słupsk)
 • 94 miasta od 25 000 do 49 999
 • 221 miast od 10 000 do 24 999
 • 186 miast od 5 000 do 9 999
 • 217 miast od 2 500 do 4 999
 • 135 miast od 1 000 do 2 499
 • 8 miast poniżej 1 000.

Sześćdziesiąt sześć miast w Polsce to miasta na prawach powiatu. Miasto na prawach powiatu jest gminą o statusie miasta, wykonującą zadania powiatu. We wszystkich miastach na prawach powiatu władzę wykonawczą sprawuje prezydent miasta. Wszystkie 12 miast należących do Unii Metropolii Polskich zalicza się do miast na prawach powiatu.

Czytaj więcej

Skomentuj