Reklama

CWS BANER ad1A [03.11-06.12.23]

Tag: nova

Łącznie artykułów: 3.

Wodociągi kontra miasto i spółka odpadowa. Trwa spór w Nowym Sączu

Wodociągi kontra miasto i spółka odpadowa. Trwa spór w Nowym Sączu

14.03.2021
0

Zaostrza się spór między Sądeckimi Wodociągami a spółką NOVA, zajmującą się w Nowym Sączu gospodarką odpadowa. W wydanym oświadczeniu jej przedstawiciele stwierdzają, że informacje rozpowszechniane przez Sądeckie Wodociągi są nieprawdziwe i naruszają jej dobre imię. Zapowiadają podjęcie kroków prawnych. Władze miasta stoją na stanowisku, że informacje przekazywane przez spółkę wodociągową mają charakter polityczny. Spółka wodociągowa podtrzymuje swoje stanowisko.

Śmieci ze składowiska w kanalizacji. Wodociągi wypowiadają umowę i zawiadamiają prokuraturę

Śmieci ze składowiska w kanalizacji. Wodociągi wypowiadają umowę i zawiadamiają prokuraturę

11.03.2021
0

Sądeckie Wodociągi złożyły w prokuraturze zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez firmę odpadową. Podstawą zawiadomienia jest zagrożenie prawidłowego działania urządzeń kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w Nowym Sączu – napisano w oświadczeniu. Sądeckie Wodociągi wypowiedziały też umowę na odbiór ścieków z administrowanego przez spółkę NOVA składowiska odpadów.

css.php
Copyright © 2023