Sądeckie Wodociągi i spółka NOVA podpisały umowę na odprowadzanie ścieków ze składowiska odpadów. Poprzednią wodociągi wypowiedziały w marcu.

W pierwszej połowie marca br. Sądeckie Wodociągi poinformowały, że złożyły w prokuraturze zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez firmę odpadową Nova oraz o wypowiedzeniu jej umowy na odbiór ścieków z terenu składowiska.

Był o efekt interwencji z 9 marca br., była – jak napisano – spowodowana „wylewającymi się na drogę ściekami w pobliżu składowiska odpadów okazało się, że wbrew umowie do kanalizacji trafiają także odpady stałe”.

Władze miasta oraz spółki Nova uważały te zarzuty za bezzasadne, a swoje zdanie wyraziły w obszernym oświadczeniu. Teraz Nova i Sądeckie Wodociągi podpisały kolejną umowę.

Prezydent Nowego Sądza Ludomir Handzel, cytowany przez portal naszemiasto.pl, stwierdza że spór był burzą w szklance wody, a badania niezależnych laboratoriów wykazały „wysoką jakość tych nieczystości, które są odprowadzane”. – Co ciekawe cena odbioru została obniżona ze względu na dobrą jakość jakie potwierdziły badania tych ścieków – podkreśli Ludomir Handzel.

Małgorzata Cygnarowicz, specjalista ds. promocji w Sadeckich Wodociagach, wyjaśnia jednak, że cena pozostała w zasadzie taka sama, bo kwota zależy od jakości odprowadzanych ścieków, bo w taryfie wodociągów jest informacja na temat dodatkowych opłat za przekroczenia dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń ścieków.

Dodatkowe warunki techniczne jakie zgodnie z nową umową musi spełnić Nova to m.in. zastosowanie krat na nieczystości stałe czy monitoring ścieków.

Źródło: nowysacz.naszemiasto.pl

Czytaj więcej

Skomentuj