PILNE!

Z informacji o wyniku naboru na stanowisko Głównego Inspektora Ochrony Środowiska opublikowanej na stronie KPRM wynika, iż nowym GIOŚ zostanie Joanna Piekutowska

Tag: opłaty za wodę i ścieki

Łącznie artykułów: 5.

Nie dla podwyżek opłat za wodę i ścieki w Gdańsku?

Nie dla podwyżek opłat za wodę i ścieki w Gdańsku?

14.04.2023
0

Radni PiS w Gdańsku nie zgadzają się na podwyżki opłat za wodę i ścieki w mieście. W czwartek w trakcie konferencji prasowej podali, że spółka miejska Gdańskie Wodociągi skierowała do PGW Wody Polskie wniosek o zgodę na możliwość kolejnego podniesienia cen w tym roku.

Wzrosną taryfy wodne i ściekowe

Wzrosną taryfy wodne i ściekowe

21.07.2022
0

W związku z nasilającymi się apelami samorządów o „urealnienie cen do panujących warunków”, Wody Polskie zadeklarowały, że są gotowe od 1 września rozpocząć ponowną weryfikację procesu taryfikacji.

Gospodarka wodna, taryfy i nowe zanieczyszczenia wody na Envicon 2018

Gospodarka wodna, taryfy i nowe zanieczyszczenia wody na Envicon 2018

28.11.2018
0

O zmianach w branży gospodarki wodno-ściekowej w związku ze zmianą ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków rozmawiali uczestnicy kongresu Envicon Environment, który odbywa się w Warszawie. Zwrócili uwagę na niebezpieczeństwo związane z pojawianiem się w wodzie nowych zanieczyszczeń, m.in. farmaceutyków.

Rozporządzenie taryfowe gotowe do publikacji

Rozporządzenie taryfowe gotowe do publikacji

02.03.2018
0

Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, na które czekają spółki wodociągowe w całej Polsce, zostało podpisane i czeka na publikację.

css.php
Copyright © 2024