PILNE!

Z informacji o wyniku naboru na stanowisko Głównego Inspektora Ochrony Środowiska opublikowanej na stronie KPRM wynika, iż nowym GIOŚ zostanie Joanna Piekutowska

Tag: plan zagospodarowania przestrzennego

Łącznie artykułów: 5.

Konsultacje z mieszkańcami czy urzędowy monolog?

Konsultacje z mieszkańcami czy urzędowy monolog?

Artykuł ma na celu przybliżenie krakowskich doświadczeń zdobytych podczas konsultacji społecznych na przykładzie trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz pozaproceduralnych konsultacji uwarunkowań do sporządzanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa.

css.php
Copyright © 2024