Reklama

CWS BANER ad1A [03.11-06.12.23]

Tag: rozszerzona odpowiedzialność producenta

Łącznie artykułów: 47.

Polska branża recyklingu na granicy bankructwa

Polska branża recyklingu na granicy bankructwa

06.11.2023
0

Branża recyklingu w Polsce działa na granicy bankructwa. Ponad 70 proc. recyklerów musiało zmniejszyć w tym roku swoje moce przerobowe, a 30 proc. już musiało zlikwidować swoją działalność – alarmuje Stowarzyszenie „Polski Recykling”

Polska tonie w tanim plastiku

Polska tonie w tanim plastiku

04.10.2023
0

4 miliony ton rocznie pierwotnych tworzyw sztucznych jest wprowadzanych na polski rynek. Nasz kraj jako jedyny w Europie ociąga się z wprowadzeniem ROP właśnie za ten, degradujący środowisko, odpad.4 miliony ton rocznie pierwotnych tworzyw sztucznych jest wprowadzanych na polski rynek.

Gospodarka odpadowa przed kolejną istotną zmianą

Gospodarka odpadowa przed kolejną istotną zmianą

05.09.2023
0

System kaucyjny zmieni strumień odpadów kierowanych do instalacji komunalnych - a to, całą gospodarkę odpadami w Polsce. Jak? Odpowiedzi na to i inne pytania nurtujące zajmujących się gospodarką odpadową przynosi trwająca od wtorku konferencja „Kompleksowa gospodarka odpadami”.

System kaucyjny. Branża odpadowa jest za, a nawet… przeciw

System kaucyjny. Branża odpadowa jest za, a nawet… przeciw

12.07.2023
0

Proces legislacyjny przebiega szybko i sprawnie, nie należy się spodziewać ani veta prezydenta, ani negatywnej opinii KE. Wszystko wskazuje na to, że system kaucyjny zacznie obowiązywać od 2025 r. Za jest nie tylko rząd, ale i opozycja. Ale czy za jest także branża odpadowa?

Nowe unijne „prawo naprawy” ma ułatwić recykling

Nowe unijne „prawo naprawy” ma ułatwić recykling

Komisja Europejska wnioskuje o wprowadzenie nowych prawa umożliwiających konsumentom atrakcyjne rozwiązania w zakresie napraw i łatwy dostęp do nich. Rozwiązanie ma usprawnić recykling i zachęcić do odzyskiwania materiałów wykorzystywanych do produkcji nowych urządzeń.

COP 15: Apel o szybkie wprowadzenie ROP

COP 15: Apel o szybkie wprowadzenie ROP

13.12.2022
0

Stan bioróżnorodności pogarsza się szybciej niż kiedykolwiek w historii ludzkości, co podkopuje fundamenty naszych gospodarek, bezpieczeństwo żywnościowe, zdrowie i jakość życia - oceniło w poniedziałek Światowe Forum Ekonomiczne, komentując szczyt ONZ poświęcony bioróżnorodności - COP 15.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego negatywnie o systemie kaucyjnym

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego negatywnie o systemie kaucyjnym

28.11.2022
0

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach nie został uzgodniony. Głównym zarzutem, jaki samorządy stawiają projektowi jest to, że rząd wdraża system kaucyjny bez uprzedniego wprowadzenia rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Strona samorządowa KWRiST zwróciła także uwagę na inne wady projektu. M.in. na to, że wyjmuje on z gminnych systemów gospodarowania odpadami frakcje, które pozwalały gminom osiągnąć wymagane przepisami poziomy recyklingu pozostawiając te poziomy bez zmian.

Instytut Staszica: Szklany problem systemu kaucyjnego i cztery pytania do MKiŚ

Instytut Staszica: Szklany problem systemu kaucyjnego i cztery pytania do MKiŚ

18.08.2022
0

Instytut Staszica, analizując trwające prace nad wdrożeniem w Polsce systemu kaucyjnego, zwraca uwagę, iż projektowany system w istotny sposób ingerować będzie w działalność gospodarczą m.in. handlu detalicznego. Według IS, włączenie butelek szklanych jednorazowego użytku do systemu kaucyjnego to rozwiązanie, które grozi negatywnymi skutkami. Dlatego Instytut apeluje, by Ministerstwo Klimatu i Środowiska pilnie odniosło się do pytań, które stawiają przedstawiciele branży oraz eksperci, a które wciąż pozostają bez odpowiedzi ze strony resortu.

Odwrócona piramida wprowadzania sytemu ROP

Odwrócona piramida wprowadzania sytemu ROP

10.05.2022
0

Branża zaskoczona deklaracjami Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Przepisy dotyczące systemu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, systemu kaucyjnego oraz zagospodarowania plastiku mają zostać wprowadzone w innej kolejności niż się spodziewano.

Stowarzyszenie Zero Waste: Brak ustawy o ROP wspiera rosyjskie surowce pierwotne

Stowarzyszenie Zero Waste: Brak ustawy o ROP wspiera rosyjskie surowce pierwotne

11.04.2022
0

Według informacji, które przekazywaliśmy kilkanaście dni temu na Portalu Komunalnym, Ministerstwo Klimatu i Środowiska zastanawia się nad wstrzymaniem prac dotyczących wdrożenia w Polsce nowego modelu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), a nawet wyrzuceniem dotychczasowego projektu do kosza. Taka decyzja motywowana jest obawą, że wprowadzenie ROP może być czynnikiem proinflacyjnym. Tymczasem według Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste (PSZW), takie podejście to nic innego, jak dalsze wspieranie sprzedaży rosyjskich węglowodorów, co w sytuacji wojny w Ukrainie nie jest zgodne z polską racją stanu.

Schemat ROP koniecznie należy dopracować

Schemat ROP koniecznie należy dopracować

System rozszerzonej odpowiedzialności producenta powinien być jak najbardziej optymalny, a pełne koszty zbiórki i zagospodarowania odpadów powinny być ponoszone przez wprowadzających. W sierpniu poznaliśmy założenia schematu ROP, zaproponowane przez stronę rządową. KIGO wniosła do niego swoje uwagi.

Ekolodzy o rozszerzonej odpowiedzialności producentów opakowań za środowisko

Ekolodzy o rozszerzonej odpowiedzialności producentów opakowań za środowisko

15.09.2021
0

Zwiększenie finansowania procesu odzysku i recyklingu odpadów przez wprowadzających produkty w opakowaniach stanowi zapowiedź normalizacji krajowych procesów sortowania i recyklingu, zgodnie europejskim prawodawstwem. Projekt nowego systemu ROP daje również nadzieję na jakościową zmianę środowiskową. Dziś mierzymy się jako społeczeństwa z tonami odpadów, które w znacznej mierze zamiast do recyklingu trafiają na wysypiska śmieci i zanieczyszczają ekosystemy. A jak słusznie zauważają ekolodzy: dość już mamy niekończących się akcji "sprzątania świata" za producentów opakowań.

Przedstawiciele producentów wyrobów w opakowaniach: Projekt nowego systemu ROP do wyrzucenia

Przedstawiciele producentów wyrobów w opakowaniach: Projekt nowego systemu ROP do wyrzucenia

Trwają konsultacje między branżami zaangażowanymi w gospodarkę odpadami w Polsce a Ministerstwem Klimatu i Środowiska w sprawie zaprezentowanego na początku sierpnia projektu ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Resort klimatu przedłużył ich termin do 20 września. Swoje stanowisko wyraziły właśnie organizacje reprezentujące producentów wyrobów w opakowaniach.

SPR o projekcie ROP: wprowadzający produkty w opakowaniach będą odpowiedzialni za powstałe z nich odpady

SPR o projekcie ROP: wprowadzający produkty w opakowaniach będą odpowiedzialni za powstałe z nich odpady

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło projekt rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) w Rządowym Centrum Legislacji. Nowe przepisy dostosowują polskie prawo do unijnych wymogów środowiskowych. Gwarantują również, że w nowym modelu gospodarki odpadami odpowiedzialność finansowa za opakowania na rynku spoczywa na producentach i wprowadzających.

ROP: Nowe obowiązki producentów. Koszty wliczone w cenę produktów?

ROP: Nowe obowiązki producentów. Koszty wliczone w cenę produktów?

06.08.2021
0

System rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) za opakowania jego produktów wprowadza projekt zmian ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, opublikowany w czwartek przez ministerstwo klimatu. Projekt trafił właśnie do konsultacji. Czy koszty wynikające z ROP zostaną wliczone do ceny oferowanych produktów w opakowaniach?

css.php
Copyright © 2023