Reklama

AD1A ECOMONDO [19.09-15.10.23]

Tag: sygnaliści

Łącznie artykułów: 2.

Ustawa o sygnalistach a zakłady komunalne

Ustawa o sygnalistach a zakłady komunalne

W grudniu zeszłego roku upłynął termin na implementację przez państwa członkowskie Unii Europejskiej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (dyrektywa w sprawie tzw. sygnalistów).  Mimo że ustawa nie weszła w życie, to zakłady komunalne muszą się przygotować do wprowadzanych nią  zasad.

Co z dyrektywą w sprawie sygnalistów?

Co z dyrektywą w sprawie sygnalistów?

17 grudnia 2021 r. upłynął termin na implementację przez państwa członkowskie Unii Europejskiej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. dyrektywa w sprawie sygnalistów). Spośród 23 państw członkowskich tylko 9 notyfikowało przepisy wdrażające postanowienia dyrektywy. Wśród państw, które do tej pory nie uchwaliły stosownych przepisów, jest również Polska.

css.php
Copyright © 2023