Reklama

AD1A Targi Norymberga S.C. [20.05-28.06.24]

Tag: zezwolenie na inwestycję

Łącznie artykułów: 1.

Skarżenie zezwoleń na inwestycję

Skarżenie zezwoleń na inwestycję

Organizacje ekologiczne uzyskały większe uprawnienia w postępowaniach związanych z uzyskiwaniem zezwoleń na inwestycję. Znowelizowane przepisy nie grzeszą jednak nadzwyczajną precyzją i jasnością.  Stosunkowo niedawno, bo 13 maja br., zaczęła obowiązywać nowelizacja Ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. DzU z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.; dalej jako ustawa d.u.o.ś.). Dokonano tego zmianą ustawy z 30 marca 2021 r.

css.php
Copyright © 2024