Słuchacze Wyższej Szkoły Środowiska w Bydgoszczy zapłacą tylko część czesnego za dwa kierunki studiów podyplomowych: to zarządzanie w ochronie środowiska i gospodarka odpadami oraz odnawialne zasoby i źródła energii.

Studia są przeznaczone dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Współfinansuje je Europejski Fundusz Społeczny – mówi Dominika Przybylińska z Wyższej Szkoły Środowiska w Bydgoszczy.

Wnioski rozpatrywała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, a ten WSŚ znalazł się na II miejscu listy rankingowej. Będą to dwie edycje rocznych studiów podyplomowych na każdym z kierunków. Łącznie wsparciem zostanie objętych 160 beneficjentów z całej Polski.

Ich słuchacze mają mieć sfinansowane większość opłaty za studia, noclegi i catering. Szczegółowe informacje studiów mają być zamieszczone na stronie uczelni www.wss.edu.pl do 15 sierpnia.

Źrodło: Gazeta Pomorska

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj