Szczególnie odsłona tarczy 3.0 oraz przyjęta przez Sejm 4 czerwca tarcza 4.0 skierowana jest do firm i instytucji samorządowych oraz podmiotów działających w branży komunalnej, mających trudności w związku z pandemią koronawirusa. Jak skorzystać ze wsparcia i jak właściwie interpretować nowe przepisy będzie można się dowiedzieć podczas webinarium 17 czerwca.

Coraz częściej można spotkać się z opinią, że pomoc, którą oferuje państwo w ramach tarczy 3.0 i 4.0 nastąpiła zbyt późno lub jest niewystarczająca.

Istotne wsparcie

– Z jednej strony potencjalni beneficjenci proponowanych przez państwo pomocy, głównie mam na myśli pomoc wynikającą z tarczy 4.0, wskazują na niewystarczający zakres wsparcia czy skomplikowane regulacji prawne, które wskazują tryb przyznania tej pomocy. Z drugiej strony należy stwierdzić, że lepsza jakakolwiek pomoc niż żadna – mówi mec. Mateusz Karciarz z Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp.k.

Tarcza 4.0 ma stanowić wsparcie nie tylko dla sektora komunalnego rozumianego jako spółki komunalne ale również dla gmin, które mocno odczuły skutki pandemii. – Zarówno obowiązująca już tarcza 3.0, jak i znajdująca się na finiszu prac legislacyjnych tarcza 4.0 w sposób istotny przyczyni się do  pomocy branży komunalnej – dodaje mecenas.

Co nowego w tarczy antykryzysowej?

Do najważniejszych zmian, jakie wprowadzają obie tarcze należą te z obszaru zamówień publicznych, które odnoszą się zarówno do wykonawcy, jak i zamawiającego. Wprowadzono też szereg zmian z zakresu prawa pracy. Pojawiły się również zmiany odnoszące się do dysponentów tzw. infrastruktury krytycznej czy przebiegu postępowań sądowych sądów administracyjnych.

Tarcze wprowadzają też wiele regulacji w jednej z wiodących gałęzi branży komunalnej, czyli w obszarze gospodarki odpadami. Warto wspomnieć jeszcze o zmianach z punktu widzenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego czy czynszu najmu i dzierżawy płatnego na rzecz JST lub skarbu Państwa itd. Bardzo istotne jest też wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju.

Pomoc z Polskiego Funduszu Rozwoju

Podczas webinarium, które odbędzie się 17 czerwca zostanie m.in. szczegółowo wyjaśnione jak można skorzystać z Polskiego Funduszu Rozwoju. Będzie mowa o tym kto może skorzystać z pomocy i na jakich warunkach, w jaki sposób złożyć dokumenty, jak unikać błędów przy wypełnianiu wniosków. – Należy szczegółowo przyjrzeć się kryteriom, które zostały przypisane do Polskiego Funduszu Rozwoju – podkreśla mec. Mateusz Karciarz.

Więcej informacji o webinarium dostępne jest na stronie tarcza.abrys.pl.

Czytaj więcej

Skomentuj