Krakowscy radni przyjęli projekt uchwały zakazujący handlu zwierzętami na miejskich targowiskach. W przyszłym roku miasto planuje wyznaczyć jedno miejsce, gdzie pod ścisłym nadzorem możliwa byłaby sprzedaż psów i kotów.

Zakazem sprzedaży żywych zwierząt, oprócz sprzedaży ryb, zostały objęte wszystkie place targowe z wyjątkiem Placu Nowego i Placu Imbramowskiego.

Na„Placu Nowym nadal organizowane będą targi gołębiami i ptactwem ozdobnym. Możliwa będzie w tym miejscu również sprzedaż drobnych zwierząt hodowlanych np. królików, kur. Taka decyzja podyktowana jest dotychczasową działalnością administratora targowiska, który od wielu lat, w ramach obecnego regulaminu, organizuje sprzedaż tych zwierząt  dwa razy w tygodniu we wczesnych godzinach porannych. Na organizowanie targu gołębiami i ptactwem ozdobnym wydane jest zezwolenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie.

Na Placu Imbramowskim zostaje utrzymana możliwość sprzedaży żywego drobiu.

Wprowadzenie zmian do regulaminów zostało pozytywnie zaopiniowane przez wszystkich administratorów targowisk miejskich.

Uchwała jest odpowiedzią na sygnały świadczące o tym, że w niektórych miejscach w Krakowie handel zwierzętami odbywa się w złych warunkach. Na gruncie obowiązujących przepisów miasto nie może zakazać handlu zwierzętami na wszystkich placach i targowiskach. W przyszłym roku planuje jednak utworzenie miejsca, gdzie taki handel, pod ścisłym nadzorem weterynaryjnym, mógłby się odbywać. W zakazie handlu zwierzętami na wszystkich placach pomogłyby miastu również stosowne zmiany ustawowe.

źróło: krakow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj