Tarnów po raz drugi został laureatem konkursu "Ekologiczna gmina województwa małopolskiego", zorganizowanego przez WFOŚiGW w Krakowie, w kategorii "Edukacja ekologiczna i ochrona przyrody".

Komisja konkursowa oceniała działania ekologiczne podejmowane przez gminy w latach 2005 – I półrocze 2006. Miasto Tarnów w zgłoszeniu konkursowym zaprezentowało blisko 50 najważniejszych działań podejmowanych w tym okresie, które miały na celu ochronę przyrody i edukację ekologiczną. Były to m.in.: ustanowienie przez Radę Miejską nowych pomników przyrody, realizacja programu budowy ścieżek rowerowych i promowanie alternatywnych środków transportu, przegląd filmów ekologicznych "EKOŚWIAT" wraz z wystawą przyrodniczą, akcja ratowania kasztanowców — ochrona przed szkodnikiem szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, oraz nasadzenia tysięcy drzew i krzewów w różnych punktach miasta.


Nagrodą za zwycięstwo w konkursie jest dotacja w kwocie 50 tys. zł przyznana przez WFOŚiGW w Krakowie. Zostanie ona przeznaczona na kolejne przedsięwzięcia proekologiczne.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj