W 2008 r. mieszkańcy Tarnowa mogli pozbywać się przeterminowanych lub niepotrzebnych leków w 11 tarnowskich aptekach.

Kampanię „Zbiórka leków nieużytecznych” zorganizował Urząd Miasta Tarnowa we współpracy z aptekami oraz Jednostką Ratownictwa Chemicznego w Tarnowie, która bezpłatnie odbiera i utylizuje te niebezpieczna odpady w sposób niezagrażający środowisku i zdrowiu ludzi.

Rok 2008 był rekordowy pod względem ilości zebranych medykamentów – blisko 650 kg leków zamiast trafić na składowisko odpadów zostało unieszkodliwione (w roku 2007 – 500 kg, a w 2006 – 230 kg). Największą skutecznością wykazała się apteka „ARONIA” przy ul. Panny Marii 2, gdzie mieszkańcy złożyli 142 kg leków. W ciągu dziewięciu lat unieszkodliwiono łącznie ponad 2 tony niepotrzebnych lekarstw.

źródło: tarnow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj