9,90 zł od osoby – tyle będzie wynosić opłata za wywóz śmieci od lipca przyszłego roku w Tarnowie.

Samorządy dostosowują się do wymogów ustawowych dotyczących gospodarki odpadami. Wiąże się to z wprowadzeniem powszechnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą właściciel nieruchomości będzie musiał płacić w zamian za odebranie i zagospodarowanie śmieci. Zmiany wchodzą w życie od lipca przyszłego roku. Już wiemy, ile ta opłata będzie wynosić w Tarnowie. Została ona ustalona na poziomie 9,90 zł.

Wysokość opłaty zależy od przyjętej metody ustalenia opłaty i stawki. Ustawa daje możliwość wyboru spośród kilku metod: wg liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, wg ilości zużytej wody z danej nieruchomości, wg powierzchni lokalu mieszkalnego, czy od gospodarstwa domowego. Po dokonaniu szczegółowej analizy wszystkich metod, przygotowano propozycję wyboru tej pierwszej. Poparły ją spółdzielnie mieszkaniowe oraz ankietowani mieszkańcy domów jednorodzinnych, a zdecydowali radni.

Premiowani będą ci, którzy selekcjonują odpady. Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zobowiązuje rady gmin do uchwalenia niższych stawek opłat za odpady komunalne zebrane i odbierane w sposób selektywny, stąd propozycja, aby w przypadku, gdy nie są one zbierane w taki sposób, stawka opłaty była wyższa o 50%.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj