Grupa Tauron, która pół roku temu dostosowała blok energetyczny 460 MW w Elektrowni Łagisza w Będzinie do produkcji ciepła dla miast Zagłębia Dąbrowskiego, zakończyła rozłożony na trzy etapy proces uciepłownienia tej elektrowni. Wytwarzające dotąd ciepło mniejsze bloki będą wygaszane.

Ostatnim etapem inwestycji było przekazanie do eksploatacji nowej kotłowni szczytowo-rezerwowej, która zapewni dostawy ciepła podczas dużego zapotrzebowania lub postoju bloku 460 MW.

Elektrownia Łagisza jest źródłem ciepła dostarczanego do ponad 260 węzłów ciepłowniczych w budynkach wielorodzinnych, co daje możliwość podłączenia prawie 20 tys. mieszkań w Dąbrowie Górniczej i Będzinie, z możliwością przyłączenia również części lokali w pobliskim Sosnowcu.

Nowa kotłownia, która ma pełnić rolę rezerwowego i szczytowego źródła ciepła, składa się z czterech kotłów wodnych o mocy 36 megawatów termicznych o sprawności 96 proc. każdy. Ma dwa zbiorniki oleju opałowego o pojemności 2 tys. m sześc. każdy, z możliwością dostosowania do spalania gazu.

Oba nowe źródła ciepła w Łagiszy – podstawowe i szczytowo-rezerwowe – zastąpią wysłużone bloki ciepłowniczo-kondensacyjne o mocy 120 MW, które wkrótce będą wycofane z eksploatacji.

Trwające ponad rok dostosowanie bloku 460 MW do produkcji ciepła wymagało m.in. modernizacji turbiny, zabudowy podgrzewaczy ciepłowniczych oraz modernizacji stacji ciepłowniczej. Dzięki wartym ponad 120 mln zł inwestycjom powstał układ do wytwarzania ciepła grzewczego o mocy ok. 150 MW termicznych w źródle podstawowym i 144 MW termicznych w źródle rezerwowo-szczytowym.

Przedstawiciele grupy Tauron wskazują, że łączna (w kogeneracji) produkcja energii elektrycznej i ciepła jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów poprawy efektywności wytwarzania energii z paliw kopalnych. Modernizacja bloku 460 MW pozwoli na zwiększenie sprawności energetycznej, a także zmniejszenie zużycia spalanego paliwa i ograniczenie emisji zanieczyszczeń.

Ponad pół roku temu prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał już decyzję zmieniającą koncesję na wytwarzanie ciepła dla spółki Tauron Wytwarzanie, w której uwzględnił rozszerzenie działalności firmy w związku ze zmianą technologiczną dotyczącą produkcji ciepła przez blok w Łagiszy. Zmieniona koncesja umożliwi dostarczanie ciepła do ponad 260 węzłów ciepłowniczych w budynkach wielorodzinnych.

Czytaj więcej

Skomentuj