Klienci TAURONA dysponują już 840 tysiącami liczników odczytywanych zdalnie. W ubiegłym roku wystartował program AMIplus, czyli projekt masowej wymiany urządzeń pomiarowych. Do 2031 r. wszyscy klienci firmy, czyli ok. 6 mln osób, będą mieli zamontowane liczniki zdalnego odczytu. Harmonogram prac zakłada w ciągu najbliższych ośmiu lat średnioroczną wymianę liczników na poziomie ok. 750 tys.

– Uruchomienie programu AMIplus to początek największego przedsięwzięcia w zakresie pomiarów i wykorzystania danych pomiarowych. Wymiana liczników realizuje założenia nowego modelu funkcjonowania rynku energii elektrycznej w kraju – mówi Jerzy Topolski wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia. – Wdrożenie na masową skalę liczników zdalnego odczytu da możliwość efektywniejszego monitorowania stanu i pracy sieci w czasie rzeczywistym. Pozyskamy w zautomatyzowany sposób wiedzę o parametrach zużycia energii i pracy sieci bez konieczności dokonywania odczytów przez inkasentów. Klienci uzyskają również dostęp do dużego pakietu wiedzy o swojej strukturze korzystania z energii, a tym samym możliwość zarządzania poborem energii elektrycznej – dodaje wiceprezes Topolski.

W czerwcu 2021 r. rozpoczęły się przygotowywania do formalnego uruchomienia w TAURON Dystrybucja programu “Wdrożenie systemu inteligentnego opomiarowania AMI zgodnie z wymaganiami uPE – Program AMIplus”. Od terminowego przeprowadzenia przedsięwzięcia zależy w dużej mierze realizacja wdrożenia inteligentnego opomiarowania w skali całego kraju.

W ramach AMIplus osiągnięcie 80 proc. liczników inteligentnych nastąpi w 2028 r. (ok. 5,1 mln szt.), a 100 proc. (ok. 6 mln szt.) – na koniec 2030 r.

Korzyści to przede wszystkim możliwość rozliczeń na podstawie danych rzeczywistych, brak wizyt inkasentów, dostęp w aplikacji do danych dotyczących zużycia i struktury poboru energii w konkretnym gospodarstwie domowym oraz możliwość funkcjonowania jako prosument bez konieczności wymiany licznika na nowy.

Wymiana urządzenia na inteligentne pozwoli też na usprawnienia bieżącej obsługi klientów, w tym skrócenie czasu realizacji zmian i zgłoszeń, np. zmiany grupy taryfowej, podłączenia po wyłączeniu czy sprawdzenia zużycia energii.

Przetargi na liczniki

W ostatnich dniach grudnia 2021 r. uruchomione zostało w ramach AMIplus pierwsze postępowanie przetargowe, dotyczące zakupu liczników inteligentnych na potrzeby wymiany legalizacyjnej na terenie Wrocławia. To właśnie w tym mieście realizowany był największy w Polsce projekt pilotażowy montażu liczników zdalnego odczytu. Obecnie we Wrocławiu w ramach Projektu Smart City Wrocław zainstalowanych jest już blisko 420 tys. liczników AMI.

– Ogłoszone postępowanie dotyczy przetargu publicznego na zakup, montaż i uruchomienie komunikacji z liczników zdalnego odczytu w ramach wymiany legalizacyjnej we Wrocławiu, która przypada głównie na lata 2023-2024. Chcemy kupić ponad 300 tys. sztuk liczników o określonych parametrach i technologii ponieważ dotyczą one konkretnego obszaru, gdzie wybrana została już kilka lat temu technologia komunikacji PLC w oparciu o protokół OSGP. Jednak dla każdego z kolejnych etapów realizacji programu AMIplus będziemy wybierać technologię komunikacyjną odpowiadającą najlepiej naszym potrzebom i najkorzystniejszą ze względu na oferowane przez rynek możliwości technologiczne i warunki cenowe – mówi Ewa Groń, rzecznik prasowy TAURON Dystrybucja.

Harmonogram prac

W najbliższych latach realizowane będą kolejne części działań obejmujących:

  • lata 2023-2026 – wymiana 2,3 mln liczników w oddziałach w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu, Wrocławiu i Gliwicach;
  • lata 2025-2028 – wymiana 1,4 mln liczników w oddziałach w Krakowie i Tarnowie;
  • lata 2027-2030 – wymiana 1,8 mln liczników w oddziałach w Będzinie, Bielsku-Białej, Opolu i Częstochowie.

Wdrożenie systemu inteligentnego opomiarowania AMI wynika z nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne i wprowadzenia do tej ustawy obowiązku instalacji na masową skalę liczników zdalnego odczytu. Oznacza to, że do 4 lipca 2031 r. 100 proc. odbiorców końcowych w całej Polsce powinno być wyposażonych w licznik zdalnego odczytu.

Czytaj więcej

Skomentuj