Wart 146 mln zł projekt realizowany przez tczewski Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w 78 proc. zostanie dofinansowany przez Fundusz Spójności. Umowa na dofinansowanie projektu pn. “Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew” podpisana zostanie 12 maja.

– Po wielu latach starań otrzymaliśmy wreszcie dofinansowanie na realizację projektu. Przedsięwzięcie dotyczy 23 gmin – poinformował podczas wiceprezydent Tczewa Mirosław Pobłocki podczas sesji Rady Miejskiej,

Jak czytamy na stronie internetowej ZUOS, realizacja projektu ma zapewnić powstanie kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi obejmującego odzysk, segregację, recykling odpadów komunalnych powstających w regionie czterech powiatów. W efekcie uzyska się odzysk surowców, ograniczenie ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych na składowisko, minimalizację objętości odpadów składowanych na składowisku oraz ich ostateczne unieszkodliwienie zgodnie z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT) oraz polskimi i unijnymi wymogami prawnymi.

W efekcie wdrożenia Regionalnego Systemu Gospodarki Odpadami Tczew, odpady komunalne z regionu czterech powiatów będą w całości odebrane od wytwórców i zagospodarowane. Odpady te będą poddane odzyskowi, przetworzeniu oraz unieszkodliwieniu.

W ramach systemu przewiduje się prowadzenie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zmieszanych oraz surowcowych pochodzących z czterech powiatów województwa pomorskiego (malborski, tczewski, nowodworski, gdański ziemski). System obejmuje gminy: Malbork-gmina miejska, Malbork-gmina wiejska, Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Stare Pole, Tczew-gmina miejska, Tczew-gmina wiejska, Gniew, Pelplin, Morzeszczyn, Subkowy, Krynica Morska, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna, Sztutowo, Cedry Wielkie, Pruszcz Gdańsk-gmina miejska, Pruszcz Gdański-gmina wiejska, Pszczółki, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie.

źródło: tczew.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj