Jak co roku, wchodzimy właśnie w sezon odnowień ubezpieczeń zakładów. I jak w latach poprzednich, każda z instalacji jest w zderzeniu z rynkiem ubezpieczycieli na niezbyt wygodnej pozycji.

Choć wiele firm wspomaga się doradztwem i pośrednictwem brokerów ubezpieczeniowych (co jest słusznym rozwiązaniem), to i tak w bezpośrednim starciu o zakres, limit ogniowy i cenę na końcu okaże się, że uzyskanie optymalnej ochrony za oczekiwaną cenę graniczy z cudem. Zapytania do SIWZ z propozycjami, często radykalnej, obniżki limitów ogniowych powodują konieczność unieważnienia przetargów i negocjacji z wolnej ręki, a w konsekwencji wymuszają kompromis, który wprawdzie daje alibi na niedoubezpieczenie mienia, ale bez wątpienia nie daje spokoju. Część majątku pozostaje na ryzyku własnym i trzeba z tym żyć.

Zalety grupy zakupowej

Zainicjowane przez EKO BROKER Sp. z o.o. prace zmierzające do utworzenia branżowej ubezpieczeniowej grupy zakupowej, w kontekście przewidywanego wówczas i opisywanego powyżej faktycznego stanu rzeczy, wydają się więc dobrym pomysłem na ustabilizowanie sytuacji i wspólne działania mogące skutkować w przewidywalnej przyszłości strukturalnymi rozwiązaniami najważniejszych problemów ubezpieczeniowych poszczególnych przedsiębiorstw. Benefity z przystąpienia do inicjatywy tzw. grupy zakupowej były wielokrotnie prezentowane na seminariach i konferencjach, a sam pomysł takiego rozwiązania spotkał się z zainteresowaniem. Mniejsza była, niestety, chęć działania. A istotą integracji w ramach takiej formy relacji z rynkiem ubezpieczeniowym jest zabezpieczenie podstawowego interesu ubezpieczeniowego członków grupy, sprowadzającego się do trzech obszarów:

  1. pewności pozyskania ochrony ubezpieczeniowej w oczekiwanym zakresie, cenie i czasie,
  2. przewidywalności kosztów ubezpieczenia w dystansie dłuższym niż 12 miesięcy,
  3. gwarancji sum ubezpieczenia, odpowiadającym faktycznemu ryzyku maksymalnej szkody ogniowej.

Pozytywny odzew

W naszej ocenie wspólne działanie interesantów ochrony ubezpieczeniowej w ramach grupy interesu ubezpieczeniowego jest najlepszą drogą do wypracowania kompromisu i uzyskania nie tylko efektów wyliczonych powyżej, ale również innych benefitów wynikających z możliwości zarządzania skumulowanym ryzykiem, składką i stale podnoszonym bezpieczeństwem ubezpieczeniowym członków grupy. Z odbytych w tej kwestii spotkań i dyskusji, a także w wyniku konkretnych działań podjętych na przestrzeni ostatnich dwóch lat wiemy, że taka inicjatywa ma bardzo pozytywny odzew ze strony zainteresowanych współpracą zakładów ubezpieczeń. Zresztą pozostając cały czas w bieżących relacjach z ubezpieczycielami, wiemy, że popierają oni zasadność budowania grupy zakupowo-ubezpieczeniowej zakładów gospodarki odpadami. Jednak to branża odpadowa musi chcieć sobie w tym pomóc.

Małgorzata Mleczak

prezes Zarządu EKO BROKER Sp. z o.o.