1 / 4

Belownice kanałowe AVERMANN są przeznaczone do zagęszczania dużej ilości odpadów, szczególnie w miejscach, gdzie ich masa przekracza 28 000 t/miesiąc. Utworzone bele są wiązane ręcznie przez operatora lub automatycznie przez urządzenie, a następnie sprzedawane odbiorcy końcowemu.

Belownice kanałowe zagęszczają odpady komunalne oraz takie surowce, jak papier, tektura, plastik miękki i twardy, puszki , wełna mineralna, butelki PET oraz tekstylia. Urządzenia mogą mieć różną wielkość, moc i formę wykonania, co gwarantuje użytkownikowi użycie optymalnych rozwiązań w procesie belowania. Materiał poddawany zagęszczaniu jest dostarczany do maszyny w różnorodny sposób. Jedna z najbardziej popularnych metod to wprowadzenie surowca za pośrednictwem przenośnika taśmowego do leja zasypowego, a potem bezpośrednio do kanału belownicy. Fotokomórka zainstalowana w zasypie uruchamia proces zgniatania. Prędkość tłoka zgniatającego regulowana jest automatycznie przez zespół zaworów hydraulicznych i dopasowuje się do aktualnego trybu pracy i zagęszczanego materiału. Cały proces zgniatania jest sterowany z uwzględnieniem funkcji ciśnienia, czasu i drogi. Po zakończeniu zagęszczania tłok zgniatający powraca do położenia wyjściowego i proces zgniatania rozpoczyna się od początku. Siła zgniatania w belownicach firmy Avermann mieści się w zakresie od 30 do 170 ton. Wydajność, w zależności od materiału, wynosi od 1,6 t/h do 40 t/h.

Urządzenia pod względem metody wiązania bel dzieli się na te z wiązaniem ręcznym oraz z wiązaniem automatycznym. Bele ważą od 250 do 1200 kg, a ich sprzedaż odbiorcy końcowemu przynosi dodatkowy zysk, jednocześnie zmniejszając koszty gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwie. Właśnie aspekty ekonomiczne związane z zastosowaniem urządzeń firmy Avermann powodują, że znajdują one coraz więcej nabywców na rynku polskim, mimo relatywnie wysokiej ceny zakupu.

Skontaktuj się z nami!

Belownice z wiązaniem ręcznym

Do najpopularniejszych belownic z wiązaniem ręcznym, dostarczanych przez firmę Avermann na rynek polski, należą: AVOS 141, AVOS 147 i AVOS 81. W momencie zapełnienia urządzenie informuje operatora o gotowości beli do związania. Wiązanie odbywa się przy pomocy drutów z szybkozłączami, których końcówki są łączone ze sobą na wcisk, po przełożeniu przez odpowiednie oczko. Oprócz urządzeń z czterokrotnym wiązaniem, w ofercie znajdują się belownice z wiązaniem krzyżowym. Opcjonalny osprzęt, taki jak zabezpieczenie przed powrotem materiału i klapy do wstępnego zgniatania, umożliwia zagęszczanie odpadów z materiałów piankowych, kauczukowych, z celulozy i sprężynujących.

Belownice tego typu mają maksymalnie 8 m długości. Mogą być używane zarówno w budynkach, jak i na zewnątrz. W tym celu olej umożliwiający pracę maszyny powinien być podgrzewany.

Belownice z wiązaniem automatycznym

Avermann sprzedaje w Polsce kilka typów belownic z wiązaniem automatycznym. Belownice typu AVOS 88 i AVOS 108 wykonują trzykrotne wiązanie, belownice AVOS 1211, AVOS 1410 i AVOS 1411 czterokrotne, a typu AVOS 1410 B5, AVOS 1810 B5 oraz AVOS 2010 B5 w wersji standardowej – pięciokrotne.

Urządzenia są przeznaczone do pracy ciągłej. Materiał znajdujący się w leju zasypowym jest wprowadzany do kanału za pomocą tłoka zgniatającego. Natomiast materiał wystający ponad  tłok jest odcinany za pomocą dwóch noży. Gdyby nie udało się go odciąć (np. ze względu na wstępne zagęszczenie), automatycznie uruchamia się ubijak, który dociska materiał do przeciwnoża. W następnym kroku urządzenie powraca do automatycznego cyklu zagęszczania. Po uzyskaniu właściwych wymiarów, bele są automatycznie przewiązywane drutem. Siła gniotu belownic wynosi od 300 kN do 1200 kN.

Do wszystkich belownic Avermann oferuje bogate wyposażenie dodatkowe. Opcjonalnie urządzenie może posiadać np. monitor do wizualizacji jego aktualnego stanu.

Montaż i serwis

Belownice kanałowe Avermann są produkowane w zakładzie w Niemczech. Okres oczekiwania na dostarczenie maszyny do klienta w Polsce wynosi ok. trzech miesięcy. – Po złożeniu zamówienia przez kontrahenta uzgadniamy zakres wyposażenia maszyny – informuje Zbigniew Pokorniecki, dyrektor ds. belownic kanałowych w Polsce. Specyfikacja zamówienia zostaje następnie przesłana do fabryki w Niemczech. – Po pewnym czasie wysyłamy do klienta wizualizację belownicy w celu potwierdzenia, że wszystkie komponenty są instalowane zgodnie z jego oczekiwaniami – dodaje Zbigniew Pokorniecki. – Czasami dla klienta kluczowe znaczenie, poza parametrami technicznymi, może mieć kolorystyka urządzenia – dodaje.

Belownica po wykonaniu w Niemczech trafia bezpośrednio na miejsce użytkowania w Polsce. – Przed dostawą sprawdzamy, czy klient przygotował odpowiednio podłoże pod posadowienie urządzenia – mówi Zbigniew Pokorniecki. – Ze względu na tonaż, podłoże przeznaczone pod urządzenie musi być odpowiednio wzmocnione – podkreśla dyrektor. Montaż trwa od jednego do trzech dni. Następnie dokonuje się rozruchu technicznego oraz prowadzi się szkolenie personelu dedykowanego do obsługi belownicy.

Polski odział Avermann wykonuje kompleksowe przeglądy serwisowe oraz naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne belownic. Urządzenia charakteryzują się długą żywotnością oraz niskim zużyciem energii. Ich wytrzymała konstrukcja gwarantuje  stabilne i efektywne belowanie.

Kontakt:

Avermann oddział w Polsce
Kowanowska 38
64-600 Oborniki
Tel.: +48 61 62 33 777

Dział handlowy:

Zbigniew Pokorniecki – Dyrektor ds. belownic kanałowych
Tel.: +48 605 505 407
E-Mail: zbigniew.pokorniecki@avob.com.pl