Jednym z głównych celów polityki energetycznej i klimatycznej Unii Europejskiej jest wspieranie rozwoju instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). Nowo powstałe domy muszą być energooszczędne, a starsze poddawane modernizacjom. Dlatego zarówno w nowych budynkach, jak i w tych już istniejących warto zamontować odnawialne źródło energii.

Odnawialnym źródłem nazywamy źródła wykorzystujące energię pochodzenia naturalnego z wiatru lub promieni słonecznych czy ciepło pozyskane z ziemi bądź powietrza. Zmieniając źródło ciepła w domu, warto zainwestować w te najbardziej ekologiczne, takie jak:

  • pompa ciepła,
  • panele fotowoltaiczne,
  • kolektory słoneczne.

Pompa ciepła

Pompa ciepła pobiera ciepło ze środowiska naturalnego: wody, gruntu lub powietrza i przekazuje je do instalacji centralnego ogrzewania i/lub ciepłej wody użytkowej. Proces ten jest możliwy dzięki dostarczonej energii zewnętrznej elektrycznej bądź cieplnej. Najkorzystniejszymi i coraz częściej stosowanymi rozwiązaniami są systemy zintegrowane, w których pompa ciepła zasilana jest energią pochodzącą np. z paneli fotowoltaicznych lub przydomowych turbin wiatrowych. Rozwiązania te są zarazem najbardziej ekologiczne, gdyż wykorzystują energię elektryczną „wyprodukowaną” z odnawialnych źródeł, a dodatkowo nie zanieczyszczają powietrza pyłami.

Panele fotowoltaiczne

Działanie paneli fotowoltaicznych polega na bezpośredniej zamianie energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną. W efekcie powoduje to powstanie prądu elektrycznego w ogniwie fotowoltaicznym pod wpływem promieniowania słonecznego. Wytworzony prąd jest wprowadzany do sieci elektroenergetycznej bądź magazynowany w akumulatorach. Instalację fotowoltaiczną uznaje się za dobrą inwestycję, bo dzięki niej rachunki za energię mogą spaść do wartości kosztów stałych za korzystanie z sieci elektroenergetycznej. Co ciekawe, fotowoltaika to inwestycja, która zwraca się w ciągu 4-6 lat, szczególnie jeśli skorzystamy z dotacji.

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne stanowią podstawowy element instalacji solarnych i są niewątpliwie najbardziej rozpowszechnionymi w budownictwie urządzeniami służącymi do przekształcania energii promieniowania słonecznego w energię cieplną. Mówiąc najprościej, urządzenia te podgrzewają wodę. Są też mniej wymagające niż fotowoltaika, jeśli chodzi o ich usytuowanie.  Prawie każdy dach pozwala na zamontowanie kilku paneli.

Gdzie szukać dofinansowania?

Program „Czyste Powietrze”

Program „Czyste Powietrze” umożliwia uzyskanie dotacji do wymiany źródeł ogrzewania i przeprowadzenia termomodernizacji budynków jednorodzinnych (np. ocieplenie ścian, wymiana okien i drzwi). Kwota dotacji może wynieść nawet 47 700 zł. W ramach programu można otrzymać również preferencyjną pożyczkę na zakup i montaż w istniejących i nowych budynkach mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Ulga termomodernizacyjna

W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć od podatku koszty termomodernizacji budynków, wymiany źródła ogrzewania oraz zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii (paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła). Odliczeniu od dochodów (przychodów) podlega do 100% wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, jednak nie więcej niż 53 tys. zł.

Odliczenie przysługuje tylko na istniejące budynki mieszkalne jednorodzinne. Osoby, które rozliczają się według pierwszego progu podatkowego (18%), mogą uzyskać do 9540 zł w formie zwrotu podatku. Czas inwestycji nie może przekraczać trzech lat. Odliczeń można dokonywać przez kolejne sześć lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

„Mój Prąd” 

Program finansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. Warunkiem skorzystania z niego jest zawarcie umowy regulującej kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej z wytworzonej mikroinstalacji. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi obsługę programu i nabór wniosków w formie tradycyjnej (papierowej). Dla mieszkańców Małopolski informacji o programie „Mój Prąd” udzielają doradcy energetyczni WFOŚiGW. Dofinansowanie wynosi do 50% kosztów instalacji fotowoltaicznej, jednak nie więcej niż 5 tys. zł. Koszty kwalifikowane obejmują koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 do 10 kW.

Budżet gminy

Część gmin przeznacza też środki z własnego budżetu na dofinansowanie do wymiany ogrzewania węglowego czy instalacji odnawialnych źródeł energii. Zapytaj swojego ekodoradcę lub sprawdź w swojej gminie, czy oferuje dodatkowe dofinansowanie, a jeśli tak, to na jakich warunkach.