Budownictwo wielorodzinne to sektor, który ma ogromy wpływ na środowisko, zarówno poprzez zużycie energii, jak i wody, czy wytwarzanie odpadów przez mieszkańców. Nowoczesne zarządzanie nieruchomością to przede wszystkim umiejętność minimalizacji kosztów eksploatacji budynku i wykorzystania zasobów potrzebnych do komfortowego funkcjonowania jego mieszkańców. Nowoczesne wspólnoty miejskie potrzebują nowych rozwiązań w zarządzaniu. Eko-lokator to projekt, który pokazuje jak włączyć nowoczesne trendy w codzienne zarządzanie budynkiem.

Z danych Komisji Europejskiej (COM/2014/0445 final) wynika, że budownictwo i użytkowanie budynków w UE odpowiada za około połowę wszystkich wydobywanych surowców i zużycia energii oraz za około jedną trzecią zużycia wody. Przedmiotowy sektor wytwarza również około jedną trzecią wszystkich odpadów i przyczynia się do oddziaływań na środowisko pojawiających się na różnych etapach cyklu życia budynku, w tym w trakcie produkcji wyrobów budowlanych, budowy budynków, użytkowania ich, remontowania oraz gospodarowania odpadami budowlanymi. Wszystkie te fazy wiążą się z emisją gazów cieplarnianych, w której budownictwo ma znaczący udział – ok. 35% w skali Unii Europejskiej.

W odpowiedzi na konieczność wprowadzenia nowych sposobów zarządzania nieruchomościami wielorodzinnymi, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju uruchomiła projekt „Eko-lokator edukacja i współpraca grup zawodowych związanych z zarzadzaniem budynkami”, którego celem jest edukacja i wymiana doświadczeń zarządców nieruchomości.

Wszystko na barkach zarządców nieruchomości

Gospodarowanie budynkami ma istotny wpływ na zmiany klimatu. Bardzo wiele zależy jednak od wiedzy i świadomości mieszkańców oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie nieruchomościami, w szczególności administratorów i zarządców budynków wielorodzinnych. Poza wiedzą, niezbędna jest również umiejętność rozmowy z mieszkańcami i przekonania ich do istotnych działań i inwestycji. W obecnych czasach konieczna jest  umiejętność moderowania we wspólnotach i spółdzielniach zarówno działań technicznych, jak i społecznych, umiejętność rozmów z mieszkańcami.

1 / 5

Badania świadomości ekologicznej pokazują, że ludzie w dużych miastach coraz bardziej popierają odnawialne źródła energii, segregację odpadów, oczekują czystego powietrza i wody oraz zieleni w swoim najbliższym otoczeniu. Wzrastają również oczekiwania dotyczące życia we wspólnocie.

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie budynkami wielorodzinnymi powinny być przygotowane merytorycznie do rozmów na powyższe tematy i mieć świadomość możliwości inwestycyjnych w tym zakresie. Wiedza na temat zmian klimatu oraz wpływu na ich pogłębianie umożliwi wprowadzenie idei odpowiedzialnej konsumpcji przy wyborze towarów i usług dla wspólnoty czy spółdzielni mieszkaniowej.

Bądźmy Eko-lokatorami

Projekt „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowcy związanych z zarządzaniem budynkami”, Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju daje możliwość bezpłatnego poszerzania wiedzy zarządcom nieruchomości oraz zainteresowanym członkom spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Odpowiednio dostosowana tematyka uwzględnia zagadnienia dotyczące: efektywności energetycznej i odnawianych źródeł energii, gospodarowania odpadami i wodą w budynkach wielorodzinnych, transportu sąsiedzkiego, roślinności w budynkach mieszkalny oraz sposobów komunikacji z mieszkańcami.

W ramach projektu prowadzone są szkolenia, debaty on-line i warsztaty w formie konferencji na które wstęp jest bezpłatny i otwarty. Na stronie internetowej projektu (www.chronmyklimat.pl/projekty/ekolokator) prowadzony jest poradnik „Eko –lokatora”. Znajdziemy tam wywiady, komentarze oraz reportaże poruszające omawiane zagadnienia.

Finasowanie zmian w budynkach to zawsze drażliwy temat. My się go nie boimy. Na każdym szkoleniu omawiane są koszty inwestycji, które muszą być poniesione, aby każdy budynek stał się przyjazny dla środowiska i jego mieszkańców.

Do tej pory odwiedziliśmy 8 polskich miast, na których przeszkoliliśmy ponad 250 osób. Przed nami jeszcze wizyty w 12 miastach. Zajmiemy się jeszcze tematyką transportu sąsiedzkiego, roślinnością i komunikacją.

Wszystkie informacje o organizowanych i planowanych działaniach można znaleźć na głównej stronie projektu www.chronmyklimat.pl/projekty/ekolokator, oraz na Facebooku projektu www.facebook.com/ekolokator

Tworzymy wspólnotę zarządców

Zamysłem projektu było również stworzenie swoistej wspólnoty administratorów, zarządców, przedstawicieli wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, deweloperów, organów administracji samorządowej. Możliwość nawiązania nowych kontaktów oraz wymianę doświadczeń dają spotkania warsztatowe odbywające się w Warszawie  w ramach platformy cyklu życia budynku. Informacje o nich można znaleźć na stronie projektu (www.chronmyklimat.pl/projekty/ekolokator).

Zapraszamy i czekamy na Was!