O problemach dotyczących eksploatacji, utrzymania i rozwoju sieci wod-kan, a także problemach środowiskowych w małych i średnich gminach porozmawiamy podczas tegorocznej edycji konferencji Ekogmina, która odbędzie się 23-25 września w Mrągowie.

Ekogmina to wyjątkowe spotkanie umożliwiające wymianę wiedzy i opinii praktyków oraz ekspertów polskiej branży wod-kan, a także osób zaangażowanych w poprawę środowiska w gminach. Konferencja kierowana jest przede wszystkim do małych i średnich gmin. Jej celem jest umożliwienie skutecznej wymiany doświadczeń w zakresie praktycznych metod stosowanych obecnie w branży wod-kan.

Blok branżowy i środowiskowy

W tym roku tematyka konferencji podzielona została na dwa bloki – branżowy i środowiskowy.

Podczas bloku branżowego zostaną omówione problemy i możliwości eksploatacji, utrzymania i rozwoju sieci wod-kan. Poznamy doświadczenia gmin, które sięgnęły po środki unijne i zmodernizowały swoje obiekty. Omówimy, jak przebiega proces inwestycji, jak oszczędzać na oczyszczalni, odzyskiwać wodę czy organizować zlewnie. Na zakończenie poznamy możliwości finansowania ze strony NFOŚiGW. Ważnym tematem będzie również eksploatacja sieci w dobie kryzysu, która również zostanie omówiona w tym panelu dyskusyjnym.

W drugim bloku – środowiskowym – omówimy działania, jakie powinna podjąć gmina dla czystej ziemi, powietrza i wody. Poznamy najważniejsze tematy dotyczące gospodarki odpadami, kompostowni, ekosystemów, rekultywacji zbiorników czy przeciwdziałania uciążliwościom zapachowym. Czysta ziemia, powietrze i woda to też filary Manifestu Klimatycznego, którego ekspertów będziemy gościć na tegorocznej Ekogminie. Na zakończenie tego bloku konferencyjnego zaprosimy przedstawicieli gmin do podpisania się pod manifestem i rozpoczęcia wdrażania programów, które przyczynią się do życia w czystych gminach.

Warsztaty i wizyta studyjna

Drugiego dnia zaprosimy uczestników Ekogminy na warsztaty. Pierwszy warsztat dotyczyć będzie procesu inwestycyjnego. Postaramy się przejść krok po kroku po możliwościach realizacji inwestycji w danych gminach – od pozyskania środków po współpracę z wykonawcą.

Drugi warsztat, przeprowadzony w innowacyjnej formule – gry strategicznej, skupi się na rozpoznaniu zagrożeń związanych z ochroną środowiska.

Następnie odbędzie się wizyta studyjna na zmodernizowanych obiektach Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Mrągowie, który w tym roku został Partnerem Strategicznym naszego wydarzenia.

Ekogmina to także bogaty program atrakcji dodatkowych. Uczestników konferencji zapraszamy na regaty żeglarskie po mazurskich jeziorach oraz koncert zespołu EKT Gdynia.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem oraz do rejestracji.