Czy Twoja firma realizuje przedsięwzięcia proekologiczne oraz prowadzi politykę społecznej odpowiedzialności, uwzględniając w swoich działaniach CSR?

Weź udział w VII edycji Konkursu „Ekoodpowiedzialni w biznesie”, którego celem jest wyłonienie podmiotów z sektora przemysłu i jego otoczenia, które podejmują liczne działania inwestycyjne, edukacyjne i informacyjne dotyczące ochrony środowiska.

W Konkursie oceniane są podejmowane przez firmę inicjatywy, mające na celu minimalizowanie wpływu jej działalności i wytwarzanych produktów na środowisko oraz realizowane działania edukacyjne i informacyjne w zakresie ochrony środowiska. Ocenie podlegają także ogólne kwestie związane z ochroną środowiska w firmie.

Przedsięwzięcie skierowane jest do podmiotów z branży przemysłowej, posiadających siedzibę na terytorium Polski, prowadzących na jej terenie działalność na rzecz ochrony środowiska.

– To niezwykle budujące obserwować, jak zmienia się w Polsce prowadzenie biznesu, głownie w kierunku ekologicznej odpowiedzialności. Obecnie liczą się na rynku przede wszystkim takie działania, które minimalizują wpływ na środowisko, zarówno samej firmy, jak i wytwarzanych przez nią produktów. I to ze względu nie tylko na prestiż, ale też wymierne oszczędności. Możemy także obserwować wiele innowacyjnych rozwiązań w zakresie technologii środowiskowych. Z roku na rok takich ekologicznych projektów przybywa, o czym świadczy chociażby liczba zgłoszeń w Konkursie „Ekoodpowiedzialni w biznesie – podkreśla Krzysztof Lissowski, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w wywiadzie udzielonym dla czasopisma „Przegląd Komunalny” 3/2017.

Na zgłoszenia czekamy do 30 lipca br.
Serdecznie zapraszamy!

Regulamin 2017

Formularz zgłoszeniowy 2017