Do banków komercyjnych współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) można już składać wnioski o premie z Funduszu Termomodernizacji i Remontów na nowych, korzystniejszych zasadach. W ciągu najbliższych 10 lat Fundusz wyda na wsparcie około 2,9 mld zł.

12 kwietnia br. w życie weszły przepisy ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która przewiduje szereg korzystnych zmian dla inwestorów w zakresie udzielanych premii.

Premia remontowa

Jedna z ważniejszych zmian dotyczy premii remontowej, której katalog odbiorców został poszerzony m.in. o gminy, wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem gmin oraz spółki prawa handlowego. Wysokość obecnie dostępnej premii remontowej standardowo stanowi 15% kosztów przedsięwzięcia budynku wielorodzinnego użytkowanego przed 14 sierpnia 1961 roku. Nowe przepisy przewidują jej zwiększenie dla gmin oraz spółek prawa handlowego w 100% do nich należących, jeśli przedsięwzięcie dotyczy budynku komunalnego.

– Gminy i spółki gminne dla budynków komunalnych mogą teraz ubiegać się o zwiększoną premię remontową, do 50 lub nawet 60% kosztów przedsięwzięcia, jeśli budynek jest zabytkowy. Otrzymaliśmy już wiele zapytań o nowe przepisy i wiemy, że są to zmiany, na które czekały samorządy – tłumaczy Przemysław Osuch, dyrektor Departamentu Funduszy Mieszkaniowych w BGK.

Uzyskanie zwiększonej premii remontowej jest możliwe, jeśli wszystkie lokale mieszkalne w remontowanym budynku wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu gminy i jednocześnie budynek ten znajduje się na obszarze, na którym obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa. Ponadto przed realizacją przedsięwzięcia lub w jego ramach w budynku musi zostać wykonane przyłącze techniczne do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła bądź nastąpić całkowita lub częściowa zamiana źródła energii na źródła odnawialne. Możliwe jest również zastosowanie wysoko sprawnej kogeneracji lub zmiana źródeł ciepła na źródła spełniające standardy niskoemisyjne.

– Skala luki remontowej w zasobach komunalnych jest bardzo duża, nie do pokonania przez gminy bez znaczącego wsparcia finansowego ze strony państwa. Zmiany ustawy wychodzą naprzeciw rosnącym potrzebom gmin w zakresie termomodernizacji i remontów tego istotnego społecznie zasobu – mówi Przemysław Osuch.

Premia termomodernizacyjna

Korzystnym zmianom uległy też zasady dotyczące premii termomodernizacyjnej. Po zmianach jej standardowa wysokość stanowi 16% kosztów przedsięwzięcia, jednak możliwe jest jej zwiększenie do 21%, gdy inwestor realizujący termomodernizację zdecyduje się na dodatkowy montaż mikroinstalacji OZE, np. paneli fotowoltaicznych. Nowością jest także finansowe wsparcie inwestorów dokonujących wzmocnienia budynków z wielkiej płyty.

– Zwiększymy wysokość premii, jeśli inwestor wykonujący termomodernizację budynku z wielkiej płyty dokona jednocześnie jego wzmocnienia. Premia zostanie wtedy dodatkowo powiększona o 50% kosztów wykonania takiego wzmocnienia, obejmującego sporządzenie dokumentacji technicznej, zakup metalowych kotew i przygotowanie otworów oraz ich montaż – dodaje Przemysław Osuch.

Więcej informacji na temat warunków uzyskania premii można znaleźć na stronie internetowej BGK w części poświęconej Funduszowi Termomodernizacji i Remontów.