Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim zaprasza na spotkanie informacyjne dnia 07.03.2018 r. (środa) o godzinie 11.00, które odbędzie się w Chrzanowie Dużym 15, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, na terenie Oczyszczalni Ścieków.

Celem spotkania jest zapoznanie przyszłych potencjalnych wykonawców
z najważniejszymi przedsięwzięciami ujętymi w „Wieloletnim planie rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017 – 2022”
, w tym przede wszystkim zadaniami objętymi Projektem dofinansowanym ze środków UE pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki – faza wyboru wykonawców”.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu wraz z podaniem liczby osób, które będą w nim uczestniczyły na adres mailowy: julia.majer@zwik-grodzisk.pl bądź pod numer telefonu 607-407-657 do dnia 28.02.2018 r.