Artykuł promocyjny. Otwarte dane coraz częściej goszczą w naszym codziennym życiu. To dzięki aplikacjom, które wykorzystują otwarte dane, możemy bez trudu pozyskać potrzebne informacje.

Logo firmy ISCG

Dzięki nim znajdujemy np. najbliższy bankomat lub aptekę, omijamy korki, wygodnie korzystamy z transportu publicznego, dowiadujemy się o istniejących ośrodkach kultury czy rekreacji oraz aktywnie uczestniczymy w inicjatywach społeczności lokalnej.

Korzyści dla obywateli

Open Data to idea „uwolnienia” danych w celu budowy nowych wartości – nowych danych, informacji oraz aplikacji – wymyślanych przez samych konsumentów danych i twórców aplikacji. Głównym celem jest zwiększenie potencjału gospodarki, rozwój innowacyjności oraz generowanie nowych miejsc pracy. Ponadto otwarcie danych niesie za sobą wiele wymiernych korzyści dla obywateli – poszerza zakres usług e-administracji w odpowiedzi na rzeczywiste potrzeby – oraz administracji – obniża koszty aktualizacji i publikacji danych, zwiększa skuteczność działań, otwartość i przejrzystość procesu podejmowania decyzji czy usprawnia działania urzędów. Otwarte dane są też niezbędnym elementem realizacji strategii smart city. Jednakże aby móc osiągać te korzyści, konieczne są odpowiednie e-usługi, które będą udostępniały dane publiczne.

Według Komisji Europejskiej, korzyści z otwarcia danych publiczne przyniosą 40 mld euro/rok. Dlatego też Open Data wpisano do agendy cyfrowej UE, zaktualizowano przepisy (dyrektywa PSI) oraz przeznaczono znaczne środki w perspektywie 2013-20. Jednocześnie agencje UE udostępniły swoje dane. Aktualizacja przepisów ustanowiła (w lipcu 2015 r.) kilka istotnych zasad, w tym: możliwości ponownego wykorzystania danych publicznych w dowolnych celach i odpłatności tylko za udostępnianie. Reguły te dotyczą zasobów archiwów, muzeów i bibliotek.

W Polsce przepisy w zakresie Open Data mają obowiązywać od 2017 r., ale większość samorządów rozpoczęła przygotowania do realizacji nowych zadań, a niektóre udostępniają już swoje dane, tak jak Warszawa, Gdańsk, Poznań i Kraków. Wszystkie jednak podkreślają, że główne przeszkody to brak środków finansowych oraz odpowiedniego zaplecza informatycznego. Rozwiązaniem mogą być regionalne programy operacyjne, wspierające rozwój e-usług, zwiększających dostęp obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych zasobów kartograficznych, planistycznych kulturowych i naukowych. Aktualnie w woj. dolnośląskim na ten cel planuje się przeznaczyć 160 mln zł, a w woj. podkarpackim 270 mln zł.

horyzonty

POPD firmy ISCG

Otwarcie i udostępnianie danych publicznych wiąże się z wieloma aspektami technicznymi, logistycznymi i formalnymi. Przede wszystkim otwarte dane muszą być udostępniane w powszechnie stosowanych formatach, nadających się do odczytu maszynowego. Najwyżej oceniane będą rozwiązania, które pozwolą na linkowanie udostępnianych danych z innymi zasobami, co oznacza konieczność cyfryzacji nowych danych przy użyciu odpowiednich formatów lub standaryzacji już istniejących. Ponadto część danych przed udostępnieniem wymaga anonimizacji – usunięcia danych osobowych, wrażliwych czy zastrzeżonych, a to z kolei sprowadza się do udostępniania danych na wniosek. Kolejnym wyzwaniem, przed którym stają samorządy, jest zapewnienie odpowiednio bezpiecznej, skalowanej i wydajnej infrastruktury informatycznej oraz łatwych w użyciu i intuicyjnych aplikacji internetowych i mobilnych.

Platforma Otwartych Danych Publicznych firmy ISCG to nowoczesny system informatyczny dla samorządów, służący do realizacji zadań z zakresu Open Data. POPD wykorzystuje najnowsze technologie, w tym rozwiązania Microsoft CityNext oraz doświadczenia ISCG i jej partnerów we wdrażaniu systemów Open Data i Smart City w Polsce i Europie. POPD spełnia najwyższe wymogi e-administracji, co przy ocenie konkursów RPO zapewnia 20-procentową przewagę nad innymi rozwiązaniami.

Więcej informacji szczegółowych o POPD oraz firmie ISCG można znaleźć pod adresem: opendataportal.plMicrosoft-logo_rgb_c-gray