1 / 4

Artykuł promocyjny. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne często wykorzystują na terenie swojego zakładu własne stacje wydające paliwo. Ich zastosowanie pozwala zmniejszyć ogólne koszty zakupu paliwa oraz stanowi ułatwienie w dostępie do niego, szczególnie dla maszyn budowalnych.

Proces wydawania paliwa lub AdBlue może zostać dodatkowo zabezpieczony dzięki wykorzystaniu terminala paliwowego XTrack. W połączeniu z monitoringiem cieczy w baku pojazdu tworzy zintegrowaną gospodarkę paliwową. Całość rozwiązania pozwala w pełni kontrolować obieg paliwa wewnątrz przedsiębiorstwa – od uzupełnienia zbiornika, poprzez tankowanie aż po sposób użytkowania pojazdu/maszyny.


Nadzór ilości wydanego paliwa

terminal_wizualizacja_XT4_Kingspan_PL_bez_tlaWykorzystanie terminala paliwowego na zbiorniku lub cysternie do przechowywania i dozowania paliwa/AdBlue umożliwia praktycznie samoobsługowe tankowanie. Obsługa urządzenia jest bardzo intuicyjna.Dodatkowo pracownik pobierający paliwo może wprowadzić stan licznika przed rozpoczęciem tankowania, dodawać dowolne notatki do systemu, a także zmienić język widoczny na wyświetlaczu. Uruchomienie pompy możliwe jest dopiero po dokonaniu dwustopniowej autoryzacji kartami RFID (np. kierowca/pojazd, pracownik/kierownik itp.). W ten sposób osoba dokonująca tankowania jest jednoznacznie identyfikowana w systemie.

Zastosowany przepływomierz pozwala dokładnie obliczyć ilość pobranej cieczy. Wszystkie zarejestrowane dane przesyłane są za pośrednictwem GPRS lub WiFi bezpośrednio do systemu XTrack, gdzie mogą natychmiast zostać poddane analizie.

Administrator ma także możliwość zdalnego zarządzania kartami RFID i uprawnieniami do nich przypisanymi. W skrajnych przypadkach pozwala to zablokować działanie pompy, a co za tym idzie pobranie paliwa. Powiązanie ilości wydanej cieczy z konkretną osobą i pojazdem ułatwia przeprowadzanie rozliczeń i wykrywanie ewentualnych nadużyć.

Zastosowanie terminala oraz sondy paliwowej umieszczonej w zbiorniku usprawnia również koordynowanie i nadzór dostaw paliwa. Gdy ciecz osiągnie określony odgórnie poziom, za pośrednictwem e-mail oraz sms zostanie wysłane odpowiednie ostrzeżenie. Pomaga to zapobiegać nie tylko nieplanowanym ograniczeniom w dostępie do paliwa na terenie zakładu, ale również uszkodzeniu pompy. Wiadomość alarmowa zostanie wysłana również gdy system wykryje nieprawidłowości na etapie uzupełniania zbiornika.

Stały dostęp do danych zebranych przez terminal paliwowy XTrack oraz zarządzanie dostępem do niego zapewniają:

  • oprogramowanie wbudowane – uproszczona wersja systemu dostępna z poziomu przeglądarki internetowej, umożliwiająca dostęp do konkretnego urządzenia. Ze względu na tą specyfikę najlepiej sprawdza się w firmach posiadających jeden zbiornik. Umożliwia zarządzanie kartami RFID, limitami tankowań (ilościowy dzienny, tygodniowy, nieodnawialny) oraz pozwala przeglądać listę dostaw i wydań cieczy,
  • WebX – rozbudowany moduł systemu XTrack dostępny z poziomu przeglądarki internetowej pozwalający zarządzać całą gospodarką paliwową w firmie. Poza wyświetlaniem lokalizacji poszczególnych zbiorników na cyfrowej mapie oraz wizualizacją ich zapełnienia umożliwia także kontrolowanie danych kierowców, pojazdów i maszyn oraz kart RFID. Raporty dostępne w tym module oraz personalizowane szablony pozwalają również przeprowadzać dokładne analizy rozchodu paliwa w firmie,
  • LevelApp – aplikacji przeznaczonej dla urządzeń mobilnych z systemem Android. Zapewnia dostęp do wszystkich pobranych danych nawet z poziomu telefonu komórkowego. Za jej pośrednictwem możliwe jest sprawdzenie aktualnej ilości paliwa w poszczególnych zbiornikach czy informacji o tankowaniach (również w formie wykresów). Aplikacja dostępna jest bezpłatnie do pobrania w sklepie Google Play.

Funkcjonalności terminala paliwowego XTrack zostały docenione przez wiodącego producenta zbiorników na paliwo i AdBlue – firmę Kingspan Environmental, który wcielił do go na stałe do swojej oferty zbiorników Premium.

Monitoring zużycia paliwa w pojeździe

Uniwersalność i wystandaryzowane urządzenia systemu XTrack umożliwiają jego instalację w każdym pojeździe czy maszynie i prowadzenie pomiarów ilości paliwa w baku. Dobre wyniki otrzymywane są nawet przy podłączeniu do standardowej instalacji urządzenia mierzącego poziom paliwa tzw. „pływaka”. Najdokładniejsze pomiary zapewniają wysokiej jakości sondy paliwowe Aplisens wykorzystywane w systemie XTrack.

Ta funkcjonalność w połączeniu z monitoringiem podwozia i zabudowy pojazdu (opisywane szerzej w pierwszym artykule) oraz rozbudowanymi raportami dostępnymi w systemie pozwala w pełni analizować sposób eksploatacji auta i wykryć ewentualne upuszczenia paliwa.

Dodatkowo porównując otrzymane wyniki z danymi zgromadzonymi przez terminal paliwowy można w łatwy sposób porównać ilość pobranej cieczy z ilością jaka faktycznie trafiła do baku pojazdu. W przypadku wykrycia różnic system, dzięki wykorzystaniu kart RFID podczas tankowania, ułatwi jednoznaczną identyfikacje osoby dokonującej nadużyć.

raport-tankowan-ZGP20160325

System XTrack umożliwia również generowanie raportów porównawczych, zestawiających informacje uzyskane z pomiarów wewnątrz systemu z danymi z zewnętrznych źródeł np. DKV czy Shell.

Rozwiązania XTrack

W poprzednich artykułach mogli Państwo przeczytać o w jaki sposób XTrack wpiera pracę przedsiębiorstw z branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Szeroko opisywaliśmy: monitoring pojazdów i maszyn, rejestrację lokalizacji GPS, oprogramowanie dyspozytorskie, rozbudowane moduły optymalizacji i planowania z wykorzystaniem map własnych, urządzenie XTrack Navi służące do elektronicznej komunikacji pomiędzy dyspozytorem i kierowcami oraz mechanizm raportów. Zintegrowana Gospodarka Paliwowa stanowi rozszerzenie tej oferty.

Niewątpliwą zaletą powyższych rozwiązań jest ich modułowość i komplementarność pozwalająca na wdrażanie ich niezależnie, bez konieczności jednorazowego zamawiania wszystkich elementów. XTrack to także jedyny system, który w jednym miejscu skupia tak wiele funkcjonalności kompleksowo wpierających prace firm wod-kan.

Ponadto system pozwala także ograniczyć konieczność prowadzenia papierowej dokumentacji, ponieważ w każdym momencie umożliwia tworzenie dowolnych zestawień na podstawie wszystkich danych zawartych w systemie oraz ich eksport do formatu MS Excel lub PDF.

System XTrack to zintegrowana platforma, która kompleksowo wspiera prace przedsiębiorstw na całym Świecie. Z powodzeniem został wdrożony już u ponad 1400 klientów, w 15 państwach na 4 kontynentach.

map 6a_obrys

Poznaj system XTrack

Zintegrowana gospodarka paliwowa dla branży wod-kan

To już ostatni artykuł z cyklu prezentacji rozwiązań XTrack dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z pełną ofertą XTrack na stronach http://xtrack.com oraz bezpośredniego kontaktu:

XTrack – monitoring pojazdów i maszyn
tel.: 58 717 36 61
e-mail: info@xtrack.com