Przedsiębiorstwo Manila Water Company użyło rozwiązań WaterGEMS i SewerGEMS, aby uprościć opracowywanie kompleksowego i zintegrowanego planu gospodarki wodno-ściekowej.

Projekt

Przedsiębiorstwo Manila Water Company chciało stworzyć kompleksowy i zintegrowany plan gospodarki wodno-ściekowej, który ułatwiłby inwestowanie kapitału i pomógłby w spełnieniu zobowiązań biznesowych i regulacyjnych dla Boracay. Obszar pokrycia tej popularnej wśród turystów wyspy siecią wodociągową wynosił 60 procent, a woda była dostarczana przez 95% czasu – były to wskaźniki, które firma chciała podnieść do 100% przy jednoczesnym zachowaniu zasobów naturalnych. Firma Manila Water musiała zapoznać się z obecną przepustowością sieci oraz dynamiką jej rozwoju, powiększyć i rozszerzyć system w celu zapewnienia przyszłego rozwoju oraz zaplanować inwestycje kapitałowe.

Rozwiązanie

Korzystając z oprogramowania firmy Bentley, projektanci połączyli ogromne i zróżnicowane źródła danych (w tym pliki GIS), wizualnie przeanalizowali prawdopodobny rozwój sieci na wyspie i określili najlepszą strategię dostarczania wody na wyspę, dbając jednocześnie o minimalizację wpływu na środowisko. Następnie zespół zaplanował sposób wdrożenia planu przy uwzględnieniu ograniczeń budowlanych i stworzył uproszczone plany do udostępnienia osobom zaangażowanym w projekt.

Rezultaty

Zespół projektantów stworzył plan rozsądnych, opłacalnych i terminowych inwestycji kapitałowych, które spełnią obecne i przyszłe potrzeby wyspy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Plan ten wspiera cele agencji rządowych, zachęca do inwestowania w konkurencyjny w skali światowej przemysł turystyczny oraz umożliwia zrównoważony rozwój i wykorzystanie surowców naturalnych.

Oprogramowanie

Przygotowanie planu było znacznie prostsze dzięki wykorzystaniu rozwiązań firmy Bentley. Z uwagi na to, że dane GIS były kompatybilne z programami WaterGEMS i SewerGEMS, łatwo było na bieżąco nanosić dane pomiarowe i porównać rzeczywisty plac budowy ze wstępnymi założeniami planu. Ponadto oprogramowanie tworzyło raporty wizualne dla osób zaangażowanych w projekt i zapewniło mobilność informacji, dzięki czemu zespół projektowy mógł udostępniać informacje członkom zespołu pracującymi poza biurem.

Wyniki

  • Przedsiębiorstwo Manila Water Company zwiększyło obszar pokrycia siecią wodociągową i osiągnęło 24-godzinną dostępność wody, co doprowadziło do wzrostu rozliczanego zużycia o około 115 procent. Dzięki temu w latach 2010– 2013 firma zwiększyła dochód o 80 procent.
  • Kalibracja systemu wodociągowego przy użyciu WaterGEMS pomogła firmie Manila Water Company określić straty wody, co z kolei zmniejszyło wskaźnik wody nieprzynoszącej dochodu (NRW) z 29 procent w roku 2010 do 17 procent w roku 2014.