Artykuł promocyjny. Wprowadzone ponad trzy lata temu rozporządzenie Ministra Środowiska dotyczące odbioru odpadów komunalnych zrewolucjonizowało rynek usług komunalnych pod kątem stosowanych technologii.

To, co kiedyś wydawało się abstrakcją, obecnie jest standardem i sprawia, że firmy komunalne stały się konkurencyjne na rynku. W pierwszej fazie zmian przedsiębiorstwa koncentrowały się na spełnieniu podstawowego wymogu, obejmującego wyposażenie pojazdów w system monitorowania GPS oraz czujniki zapisujące dane o miejscach wyładunku odpadów.

Wystarczyły trzy lata, aby zakłady komunalne stały się użytkownikami nowoczesnego rozwiązania SMOK z modułami specjalnie zaprojektowanymi dla tej branży, które nie tylko odpowiadają wymaganiom ustawy, ale też wspierają cały proces odbioru odpadów.

System Monitorowania Obiektów (SMOK) dla przedsiębiorstw komunalnych produkcji ELTE GPS składa się z modułów identyfikacji pojemników, kontenerów i worków (technologia kodów kreskowych lub RFID) oraz modułu dynamicznego ważenia odpadów i fotorejestracji. Został on opracowany przy ścisłej współpracy z klientami ELTE GPS. Dzięki temu m.in. na Pomorzu spółki komunalne identyfikują pojemniki w punktach odbioru odpadów przy wykorzystaniu systemu SMOK.

Identyfikacja pojemników

Na potrzeby spółek komunalnych w Gdańsku i Wejherowie Elte GPS opracowało i zamontowało na pojazdach anteny umożliwiające odczyt identyfikatorów RFID innych dostawców, bez konieczności ich wymiany na nowe.

Moduł identyfikacji RFID pozwala na automatyczne rozpoznanie i zarejestrowanie pojemników podczas ich opróżniania. Zamontowane na pojazdach sygnalizatory optyczno-akustyczne i terminale PDA informują załogę o poprawności odczytu i  zgodności jego opróżnienia z zaplanowanym harmonogramem odbioru odpadów.

Ponadto odpowiednio skonfigurowany moduł identyfikacji RFID umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości przy realizacji zaplanowanej trasy oraz – opcjonalnie – automatyczną blokadę urządzenia wrzutowego, np. w momencie próby opróżnienia pojemnika nieprzewidzianego do odbioru w harmonogramie czy nieposiadającego identyfikatora RFID bądź w przypadku odnotowania jego uszkodzenia.

W Kołobrzegu i Darłowie wdrożenie systemów identyfikacji zostało rozszerzone o usługę montażu we wszystkich pojemnikach identyfikatorów RFID. Kompleksowość usług firmy ELTE GPS przełożyła się na brak konieczności angażowania pracowników w proces wdrażania tego rozwiązania. Istotnym elementem modułu RFID jest terminal PDA, zamontowany w kabinie pojazdów. Terminal wyposażono w ekran dotykowy, który umożliwia m.in. wyświetlenie harmonogramu odbioru odpadów (lista punktów PGO), komunikację z dyspozytorem, diagnostykę elementów systemu GPS, obserwację stanu realizacji zaplanowanej trasy i zgłaszanie nieprawidłowości w postaci predefiniowanych lub własnych notatek z możliwością załączenia zdjęć.

Innym sposobem identyfikacji jest zastosowanie kodów kreskowych. Proces kontroli odbioru odpadów uzupełniono o taką technologię w m.in. w Darłowie i Szczecinie. Na pojemnikach, kontenerach lub workach znajdują się etykiety z kodem kreskowym, zawierającym indywidualny numer, do którego przyporządkowane są informacje m.in. o adresie PGO, pojemności czy rodzaju gromadzonych odpadów. Odczyt kodów kresowych przez użytkowników systemu następuje przy wykorzystaniu bezprzewodowych czytników, które przesyłają dane do aplikacji SMOK Net. Tworzenie i wydruk etykiet z kodami możliwy jest za pomocą aplikacji SMOK Label.

Moduł ważenia odpadów

W ramach systemu SMOK na różnego rodzaju zabudowach pojazdów można zastosować moduł ważenia. Użytkownikiem takiego rozwiązania jest m.in. spółka PGK Koszalin. Na urządzeniach wrzutowych śmieciarek zamontowano czujniki tensometryczne, dzięki którym ważenie pojemników odbywa się automatycznie, w trakcie ich opróżniania i bez spowalniania pracy lub zatrzymywania urządzenia wrzutowego. W trakcie cyklu opróżniania pojemnika system wagowy waży pełny i opróżniony pojemnik, uzyskując informacje o wadze odebranych odpadów. Podczas procesu ważenia terminale PDA wyświetlają informację o masie poszczególnych ważeń. Pozwala to obsłudze na bieżącą kontrolę realizacji zadań.

W opisanych przykładach wdrożeń firmy komunalne dzięki aplikacji SMOK Net mają dostęp do informacji zgromadzonych podczas procesu identyfikacji i ważenia odpadów. Aplikacja nie wymaga instalacji i może być uruchomiona w każdej przeglądarce internetowej.

System pozwala na bieżące monitorowanie procesów odbioru odpadów oraz na generowanie raportów, m.in. dotyczących ilości odpadów odebranych od poszczególnych mieszkańców (punktów gromadzenia odpadów).  Zastosowanie systemu SMOK z dedykowanymi modułami ułatwia wykrywanie nieprawidłowości podczas realizacji usług.

Poza opisanymi wyżej rozwiązaniami monitorującymi realizację usług odbioru odpadów, system SMOK może również wspierać zarządzanie gospodarką paliwową przez zastosowanie modułu kontroli paliwa, taka konfiguracja systemu funkcjonuje m.in. w spółkach w Gdyni i Słupsku.

Kolejny artykuł poświęcimy wdrożeniu dedykowanych rozwiązań dla wszystkich firm odbierających odpady i urzędu miasta odpowiedzialnego za zarządzanie gospodarką odpadami w Bydgoszczy.

ELTE GPS Sp. z o.o.

Medyczna 13
30-688 Kraków
tel. 12 659 20 98

e-mail: biuro@eltegps.pl
www.eltegps.pl