Od 2007 r. Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO SA w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi edukację ekologiczną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Jej celem jest kształtowanie umiejętności segregowania odpadów wśród mieszkańców, propagowanie ekologicznego trybu życia i unikanie generowania dodatkowych odpadów.

Dużym zainteresowaniem cieszą się spotkania edukacyjne organizowane w placówkach oświatowych na terenie miasta oraz gminy. Multimedialna prezentacja i pogadanki pozwalają uczestnikom zapoznać się z działalnością Zakładu i zagadnieniami prawidłowej gospodarki odpadami.

Od początku działań edukacyjnych spółka przeprowadziła kilkaset takich spotkań. To właśnie najmłodsi przekazują treści ekologicznych w swoich rodzinach. Tym sposobem MZO edukuje znacznie szersze grono osób.

Konkursy ekologiczne

W ramach działań edukacyjnych przedsiębiorstwo organizuje coroczne jesienne konkursy ekologiczne pod patronatem prezydenta miasta, w których bierze udział około 400 uczestników ze wszystkich ostrowskich przedszkoli i szkół podstawowych. Każda kolejna edycja (w 2018 r. odbyła się po raz dwunasty) to nowe zadania dla uczestników i wiele ciekawych prac konkursowych.

Efektem wyróżnionych prac są firmowe kalendarze, które, dzięki autografom znanych osób związanych ze światem kultury i sportu, otrzymują drugie życie i tworzą interesującą EKOgalerię MZO.

Spółka organizuje też konkursy w sąsiadujących gminach oraz konkurs EKOSZACH, łączący wiedzę o gospodarce odpadami z rozgrywkami szachowymi.

„Nie” dla smogu

Działania edukacyjne Zakładu to również współorganizowanie festynów miejskich, gminnych oraz rodzinnych. Podczas imprez promowane są wszelkie działania proekologiczne, a także prowadzone są zbiórki odpadów problemowych, np. „Graty za kwiaty” czy majOSTaszkowy konkurs zbiórki płyt CD, baterii i kartoników po napojach. Spółka z zaangażowaniem włączyła się też w akcję „Ostrów smogowi mówi nie”, który poprzez edukację walczy z procederem spalania odpadów w przydomowych piecach.

Wszelkie działania edukacyjne ZOiGO MZO SA upowszechniają wiedzę o odpadach i o prawidłowej ich segregacji, a także kształtują postawy szacunku wobec środowiska i odpowiedzialności za jego stan.