Przemysł wodny i wodno-ściekowy jest niezwykle ważną i mocno rozwijającą się gałęzią, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Branża ta konsumuje ogromne ilości energii na potrzeby zasilania silników elektrycznych, które z kolei napędzają pompy, dmuchawy i inne urządzenia.

Niezawodność i wydajność to dwa najistotniejsze czynniki, którymi powinny się charakteryzować napędy pracujące w przepompowniach, stacjach uzdatniania wody, oczyszczalniach ścieków czy innych zakładach wykorzystujących wodę w swoich procesach.
Aby sprostać wymaganiom stawianym przez tę gałąź przemysłu, firma ABB wprowadziła na rynek nową serię przemienników częstotliwości dedykowanych do aplikacji wodnych – ACQ580.

Napędy serii ACQ580 bazują na konstrukcji bardzo popularnych i cenionych falowników serii ACS580, obecnych na rynku od 2015 roku. Obie serie przemienników posiadają praktycznie identyczną budowę sprzętową, różnią się natomiast pewnymi funkcjami programowymi.
Ponieważ napędy ACQ580 są przeznaczone do aplikacji w przemyśle wodnym i wodno-ściekowym, zostały naszpikowane specjalistycznymi funkcjami programowymi, dzięki którym mogą pracować jeszcze wydajniej, przy okazji zwiększając poziom niezawodności całego systemu, nawet w bardzo skomplikowanych układach wielopompowych. Pierwsze uruchomienie i obsługa falowników ACQ580 jest niezwykle prosta dzięki intuicyjnemu panelowi, który jest wyposażony w logikę sterowania Hand-Off-Auto, Asystentów, interfejs bezprzewodowy Bluetooth. Ten ostatni, umożliwia zdalny dostęp do przemiennika, konfigurację i jego obsługę w wygodny sposób – za pomocą osobistego telefonu komórkowego.

Specjalistyczne funkcje programowe w ACQ580:

  • Rozbudowane regulatory PID z zależnościami czasowymi i funkcją uśpienia
  • Zabezpieczenie przed suchobiegiem
  • Bezczujnikowa kalkulacja przepływu
  • Samoczyszczenie pompy
  • Szybkie rampy przyspieszania
  • PFC, SPFC i Inteligentne Sterowanie Pompami (dla systemów wielopompowych)
  • Kontrola poziomu cieczy w zbiorniku
  • Łagodne napełnianie instalacji
  • Ochrona przed zbyt niskim/wysokim ciśnieniem/przepływem

Powyższe funkcje zostały stworzone w oparciu o wieloletnie doświadczenie firmy ABB w technice napędowej i branży WOD-KAN, a także dzięki potrzebom i specyficznym wymaganiom naszych klientów i użytkowników przemienników częstotliwości.

Przemienniki częstotliwości są bardzo ważnym elementem w aplikacjach wodnych i wodno-ściekowych. Płynne sterowanie prędkością silników pomp umożliwia dokładną regulację ciśnienia,  przepływu w instalacji hydraulicznej, jak również wpływa bardzo korzystnie na zużycie energii w tych systemach. Wiele funkcji programowych zawartych w falownikach ACQ580 pozwala nie tylko na rozproszenie logiki sterowania w systemie, ale także zapewnia niezawodność i bezpieczeństwo układów napędowych. Wbudowane dedykowane funkcje programowe do aplikacji wodnych sprawiają, że nie ma konieczności stosowania dodatkowych regulatorów PID, czujników przepływu, urządzeń zabezpieczających pompę przed suchobiegiem, czy sterowników PLC w układzie. Na szczególną uwagę zasługuje funkcja inteligentnego sterowania pompami, w której wiele pomp może być sterowanych autonomicznie, niezawodnie i bardzo ekonomicznie.

Prosta obsługa przemienników serii ACQ580 sprawia, że każda, nawet niedoświadczona osoba, jest w stanie zaprogramować i eksploatować z powodzeniem te urządzenia,

Więcej informacji na temat nowej serii przemienników do aplikacji wodnych i wodno-ściekowych można znaleźć na stronie internetowej: www.abb.pl/napedy oraz u lokalnego przedstawiciela firmy ABB.