Współczesna nowoczesna gospodarka każdego kraju wymaga szybkiego dostępu do innowacyjnych technologii. Podobnie działalność każdego nowoczesnego przedsiębiorstwa powinna być oparta na najnowocześniejszych urządzeniach i osprzęcie, wysoko wykwalifikowanej kadrze i dostępie do najnowocześniejszych światowych technologii z danej branży.

W dzisiejszym świecie, korzystającym z osiągnięć WEB 2.0, nie jest to wcale takie trudne. Każda firma, która chce być liderem w swojej branży, powinna z odwagą czerpać z technologii dostępnych dziś na wyciągnięcie ręki. Chcemy w tym artykule opisać Państwu technologiczną nowość niemieckiej firmy RSP – koparki ssące, zwane również ładowarkami próżniowymi.

Dla kogo koparka ssąca?

Ta konstrukcja, zwana często superodkurzaczem, może być jednostką samobieżną lub montowaną na podwoziu samochodu ciężarowego. To doskonałe rozwiązanie wykorzystywane jest w wielu gałęziach przemysłu, poczynając od przemysłu ciężkiego, poprzez budownictwo, aż po ochronę środowiska. Na rynku dostępne są wersje mniejsze na podwoziach o DMC 7,5 i 12 t oraz większe – na podwoziach o DMC 18, 26 i 32 t.

Przemysł ciężki wykorzystuje te urządzenia do wszelkich prac czyszczących, konserwacyjnych i porządkowych, a także przy usuwaniu skutków katastrof. W budownictwie koparki ssące stosowane są przy wykonywaniu bieżących prac związanych z utrzymaniem stanu technicznego dróg, wiaduktów i tuneli, a także czyszczeniem i odmulaniem rowów, poboczy, pasów rozdzielających drogi czy równaniem poboczy. Wykorzystywane są również do wykonywania innych robót ziemnych i drogowych oraz mycia powierzchni poziomych i pionowych. Ważną rolę odgrywają również podczas usuwania skutków katastrof i wypadków drogowych.

W zastosowaniach komunalnych pojazdy te doskonale sprawdzają się podczas wykonywania prac czyszczenia przepompowni, separatorów, osadników, studni, silosów i bunkrów, a także czyszczenia kolektorów sanitarnych, deszczowych i melioracyjnych. Doskonale sprawdzają się podczas usuwania awarii w infrastrukturze podziemnej. Dzięki ich użyciu eliminujemy ryzyko uszkodzenia rurociągów wodnych, kanalizacyjnych, gazowych i ciepłowniczych, a także przewodów energetycznych i telekomunikacyjnych. Jak wielkie szkody może uczynić koparka budowlana, wykonując wykop w miejscu awarii, najlepiej wie chyba każdy eksploatator sieci.

Jak pracuje taka maszyna?

Koparkę ssącą wyposażono we wszystkie urządzenia niezbędne do wykonywania wyżej wymienionych robót. Sercem maszyny jest wentylator wytwarzający podciśnienie do 55 000 Pa. Powstały strumień powietrza, o wydajności do 44 000 m3/h, zasysa urobek i transportuje go do zbiornika w postaci kontenera. Materiał zasysany, oddzielony od strumienia powietrza, osadza się w zbiorniku. Powietrze jest osuszane i oczyszczane w komorze separacyjnej. Zanieczyszczenia pylaste wyłapywane są przez układ filtrów, a oczyszczone powietrze zostaje uwolnione na zewnątrz.

Zarządzanie wszystkimi funkcjami koparki ssącej odbywa się przy użyciu zdalnego sterowania radiowego. Specjalnie zaprojektowane wentylatory o dużej mocy z bardzo dokładnym systemem separacji zapewniają stałą i wysoką wydajność pracy. Urządzenia firmy RSP wyposażone są w przyłącza dla wszelkiego typu narzędzi hydraulicznych, pneumatycznych, wodnych wysokociśnieniowych oraz elektrycznych. Pojazdy RSP posiadają bardzo uniwersalne zastosowanie dzięki możliwości wykonywania robót zasysania urobku w poziomie z odległości do 150 m,

zaś w pionie z głębokości do 50 m. Możliwe jest zasysanie materiałów mokrych oraz suchych, pylastych i przestrzennych. Zwarta i mocna konstrukcja koparek ssących gwarantuje długą żywotność, dużą skuteczność i bezawaryjną pracę. Koparka ssąca to rozwiązanie na miarę XXI wieku.

Więcej informacji dotyczących innowacyjnych koparek ssących znajdą Państwo na stronach internetowych www.rsp-poland.pl oraz www.kanro.pl.