Wiosna 2015 r. to dla prowadzących inwestycje energetyczne ważny moment, bowiem uchwalono i podpisano ustawę o odnawialnych źródłach energii.

annazylabosZakończył się proces legislacyjny, a chyba jedynym plusem długotrwałych dyskusji publicznych stało się to, że zagadnieniami energetyki odnawialnej, w tym szczególnie energetyki w mikroskali, zwanej energetyką obywatelską czy prosumencką, zainteresowało się wielu potencjalnych beneficjentów.

BOŚ EKOsystem

W zakresie mikroinstalacji OZE możemy mówić zarówno o instalacjach produkujących energię elektryczną, jak i cieplną. W każdym z tych obszarów dostępne są różne technologie. Inwestor musi sam dokonać wyboru rozwiązań, które chce zastosować w swoim domu. Tym, na co warto zwrócić uwagę, są przede wszystkim obliczone przez projektanta korzyści energetyczne, dostosowanie rozwiązań do potrzeb domowników, jakość urządzeń i renoma oferujących je firm, warunki gwarancji i oczywiście także cena, która jednak nie powinna być jedynym determinantem decyzji inwestycyjnej – inwestując w nowe rozwiązania, oceńmy nasze potrzeby.

Warto pomyśleć o rozwiązaniach hybrydowych, w których kilka źródeł pracuje w jednym systemie. Przykładem może być BOŚ EKOsystem – kompleksowe rozwiązanie, przeznaczone głównie dla budynków jednorodzinnych, zapewniające ciepło i podgrzanie wody użytkowej w oparciu o odnawialne źródła energii. System składa się z pompy ciepła będącej głównym źródłem ogrzewania domu, kolektorów słonecznych, wykorzystywanych do podgrzania wody użytkowej i wspomagania pracy pompy, oraz modułu kotłowego, zamkniętego w zwartej obudowie, w której umieszczony są zbiornik na wodę i układ sterowania pracą urządzeń, zapewniający optymalizację korzyści energetycznych. W celu zminimalizowania kosztów funkcjonowania systemu zastosowano instalację fotowoltaiczną, której moc dobrana jest tak, aby roczna produkcja bilansowała roczne zapotrzebowanie pompy ciepła na energię elektryczną.

Korzyści związane z BOŚ EKOsystemem to przede wszystkim znaczące obniżenie kosztów ogrzewania. Bilansowanie energii elektrycznej, wprowadzane od stycznia 2016 r. ustawą o OZE, pozwoli obniżyć koszt ogrzewania domu i uzyskania ciepłej wody niemal do zera. Warto wziąć pod uwagę również to, że decydując się na odnawialne źródła inwestor na etapie budowy domu nie ponosi kosztów przyłącza gazowego, zbiornika na olej czy gaz lub pomieszczenia do składowania węgla. Nie musi także budować komina. To wszystko wpływa na zmniejszenie kosztów, a zaoszczędzone kwoty możemy przeznaczyć np. na nabycie rozwiązania BOŚ EKOsystem. Dodatkowe korzyści to wygoda, bezpieczeństwo, brak zanieczyszczeń, które emitowane są w przypadku spalania węgla, oleju lub gazu i oddziałują negatywnie na nasze zdrowie. To oczywiście także pożytek dla środowiska.

Warto podkreślić, że w ramach oferty BOŚ Banku o nazwie BOŚ EKOsystem odbiorca uzyskuje kompleksową usługę obejmującą dobór urządzeń, poprzedzony wizytą u klienta, dostawę i montaż kompletnego rozwiązania oraz finansowanie montowanej instalacji. Dodatkowym bonusem jest pakiet ubezpieczeń firmy Hestia, w tym unikalne na polskim rynku ubezpieczenie od spadku produktywności instalacji fotowoltaicznej, wynikającego np. z warunków pogodowych.

Rozwiązanie kompleksowe – takie jak BOŚ EKOsystem z hybrydowym systemem grzewczym – pozwala uzyskać największe korzyści, zwłaszcza ze względu na możliwość optymalizacji pracy poszczególnych urządzeń i nadawania priorytetów w celu minimalizacji kosztów eksploatacyjnych. Jednak część inwestorów z pewnością wybierze prostsze rozwiązania, oparte na pojedynczych odnawialnych źródłach energii.

Ich koszt sięga kilkudziesięciu tysięcy złotych, a zdobycie takiej kwoty może stanowić problem. Dlatego Bank Ochrony Środowiska proponuje szeroka gamę produktów kredytowych, dostosowanych do finansowania różnych mikroinstalacji OZE.

EkoKredyt Prosument

W kwietniu br. do oferty Banku wszedł EkoKredyt Prosument, proponowany w ramach realizacji programu NFOŚiGW dofinansowania zakupu i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. BOŚ Bank jest jedynym bankiem, który przystąpił do jego obsługi. Rozwiązania przewidziane do kredytowania to systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, mikrokogeneracja oraz pompy ciepła, kolektory słoneczne i źródła opalane biomasą. Maksymalne moce to 40 kW dla instalacji produkujących energię elektryczną oraz 300 kW dla źródeł ciepła. Beneficjentami mogą być osoby fizyczne – właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych (także będących w budowie) lub wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe – zarządcy budynków wielorodzinnych. Dofinansowanie udzielane jest w formie kredytu wraz z dotacją, łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia, w tym w formie dotacji: do 40% kosztów dla instalacji energii elektrycznej oraz do 20% kosztów dla źródeł ciepła (po 2015 r. odpowiednio 30% i 15%). Kredyt oprocentowany jest na poziomie 1% rocznie i może być udzielony na okres 15 lat. Program NFOŚiGW szczegółowo definiuje maksymalne koszty jednostkowe i maksymalne poziomy dofinansowania oraz parametry techniczne poszczególnych rozwiązań. Określa także wymagania dla urządzeń (np. certyfikaty zgodności) oraz dotyczące uprawnień do montażu instalacji.

EkoKredyt Prosument nie jest jedyną propozycją BOŚ Banku w zakresie finansowania instalacji OZE. Dzięki wieloletniej współpracy z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej niemal w każdym województwie Bank Ochrony Środowiska oferuje preferencyjne finansowanie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, a także dodatkowych prac wykonywanych na etapie przebudowy systemu grzewczego, np. docieplenia budynku mieszkalnego. Kredyty wynikające ze współpracy z WFOŚiGW charakteryzują się dopłatą do kapitału (dotacją) lub do odsetek (obniżonym oprocentowaniem). Informacje o kredytach dostosowanych do finansowania OZE i innych przedsięwzięć służących efektywności energetycznej dostępne są na stronie internetowej BOŚ (www.bosbank.pl) oraz u doradców w placówkach Banku.

Anna Żyła
główny ekolog BOŚ

bos