Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska, organizowane pod hasłem „Gospodarka obiegu zamkniętego dla człowieka i przyrody”, to nic innego jak: odpady, powietrze, energia, woda, technika komunalna, eco-transport.

To największe i najważniejsze wydarzenie w Polsce i Europie, prezentujące zaawansowane technologie, rozwiązania i produkty służące zrównoważonemu rozwojowi. Nowością tegorocznej edycji jest otwarcie się na szersze grono zwiedzających. Zakres tematyczny  obejmuje:

#Odpady – technologie do przetwarzania odpadów komunalnych: termiczne przekształcanie odpadów, mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów, recykling odpadów (zero waste, goz), rewitalizacja składowisk odpadów, recykling zseie, paliwa rdf/srf, nowoczesne metody przetwarzania odpadów (np. bioelektra).

#Woda i ścieki: gospodarka wodno-ściekowa, modernizacja oczyszczalni ścieków, modernizacja stacji uzdatniania wody, zagospodarowanie osadów ściekowych, przydomowe oczyszczalnie ścieków, melioracje/odwodnienia, oczyszczalnie ścieków, ochrona przeciwpowodziowa, ochrona Bałtyku.

#Energia: magazynowanie i dostarczanie energii, źródła energii odnawialnej, energia z odpadów, energia z osadów ściekowych, energia wodna, biomasa, fotowoltaika, geotermia/pompy ciepła

#Technika komunalna: utrzymanie czystości i porządku, konserwacja terenów zieleni.

#Powietrze: technologie ochrony środowiska, wykrywanie zagrożeń oraz systemy zabezpieczeń środowiska naturalnego.

#Eco-transport: transport miejski, e-mobility, elektromobilność.

#Ekopolis: edukacja ekologiczna, zrównoważony rozwój, innowacje dla środowiska.

Na targi POL-ECO SYSTEM zapraszamy samorządy i administrację publiczną, dysponentów funduszy, firmy działające w zakresie gospodarki komunalnej, przedstawicieli sektora wodno-ściekowego, energetyki i ciepłownictwa, przedsiębiorstwa i inwestorów z branży OZE oraz budownictwa, instytuty naukowo-badawcze, parki naukowo-technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, firmy doradcze, instalatorów, projektantów, architektów, departamenty wydziałów ochrony środowiska z zakładów przemysłowych, rolników i leśników, uczelnie wyższe oraz wszystkich, którym dobro naszej planety nie jest obojętne.

Więcej na www.polecosystem.pl