1 / 3

ARTYKUŁ PROMOCYJNY. Metoda mechanicznego sadzenia cebul kwiatowych na terenach zieleni wykorzystywana jest w Europie Zachodniej już od kilku lat. W 2014 roku została wprowadzona na szerszą skalę w Czechach, a obecnie istnieje możliwość spopularyzowania wiosennych roślin cebulowych w przestrzeni publicznej także w Polsce.

Kwiaty te mogą stanowić niezwykle cenny składnik miejskich terenów zieleni, biorąc pod uwagę fakt, że kwitną jeszcze przed zazielenieniem się krzewów i drzew liściastych.

Znaczenie roślin cebulowych

W wielu krajach europejskich na szeroką skalę wykorzystano wielogatunkowe i wieloodmianowe mieszanki roślin cebulowych, tworząc nawet specyficzne kombinacje kolorystyczne, wpasowujące się w lokalny krajobraz zabudowy czy wkomponowane barwą i kształtem w istniejące założenia zieleni.

W każdym przypadku wczesnowiosenne rośliny cebulowe odgrywają istotną rolę w zwiększaniu atrakcyjności parków, zieleńców, kwietników, poboczy dróg i rond. Z powodzeniem wykorzystano je w pobliżu uczęszczanych ciągów komunikacji pieszej i rowerowej, przy oznakowanych szlakach turystycznych oraz ścieżkach dydaktycznych, w miejscach spacerowych i przeznaczonych do wypoczynku biernego oraz czynnego.

Coraz częściej zaczęto uwzględniać technologię mechanicznego sadzenia wiosennych cebul kwiatowych już na etapie przygotowywania koncepcji nowych założeń terenach zieleni, a także projektów rewitalizacyjnych. Metoda ta w Polsce wciąż pozostaje mało znana architektom krajobrazu i projektantom zieleni, ale jest godna polecenia, szczególnie ze względu na to, że zmechanizowane sadzenie umożliwia zachowanie istniejących trawników w niezmienionym stanie po nasadzeniach, a specyficzne kombinacje roślin cebulowych tworzone są tak, by skoordynować ze sobą okres kwitnienia oraz różnice w wysokości poszczególnych odmian roślin.

Przykładem podmiotu działającego na rynku europejskim jest Firma Flower Your Place, której zespół pracowników aktywnie wyszukuje, produkuje, dobiera, komponuje i sadzi interesujące gatunki oraz odmiany cebul kwiatowych, a bazując na kilkuletnim doświadczeniu, opracowała własne sadzarki, które obecnie modyfikuje, stosując elementy pozwalające na długoterminowe nawożenie czy zmianę szerokości roboczej obsadzanych pasów. Najbardziej praktyczne i popularne wydają się pasy szerokości 1 m, o różnych kształtach, lub kręgi o minimalnym promieniu 20 m – szczególnie polecane w przypadku rond. Obecnie zwraca się uwagę nie tylko na odpowiedni dobór roślin, ale także na właściwą gęstość sadzenia, co służy uwzględnieniu konkurencyjności roślin. Dzięki temu nie jest wymagane odchwaszczanie, a rośliny nieskoszone przez 6-8 tyg. po przekwitnięciu nie powodują zmniejszenia estetyki terenów zieleni. Niemniej np. w Holandii przywiązuje się dużą wagę do zwiększania bioróżnorodności na terenach zurbanizowanych i preferuje się rzadsze sadzenie cebul, co pozwala intensywniej przerastać trawie i innym roślinom.

Zalety metody

Zalety metody potwierdzają konieczność jej szerszego propagowania na terenach zieleni publicznej, z wyjątkiem gleb kamienistych i miejsc, w których znajdują się grube korzenie drzew. Główne atuty rozwiązania to:

  • oszczędność kosztów i czasu w porównaniu do sadzenia ręcznego,
  • równomierne rozmieszczenie różnych typów cebul przy sadzeniu od 40 do 300 szt./m2 i optymalnej głębokości 6-10 cm,
  • wyjątkowy dobór gatunków i odmian, umożliwiający długi okres kwitnienia (8-10 tygodni),
  • zachowany trawnik – miejsce, gdzie rosną cebule, można kosić,
  • wielosezonowe, niewymagające pielęgnacji nasadzenia (mieszanki kwitną w następnym sezonie),
  • eksplozja pierwszych barw wiosną znacznie poprawia estetykę miejsc publicznych,
  • wspomagamy bioróżnorodność.

Mieszanki roślin cebulowych o wielu barwach i kształtach sadzone mechanicznie wydają się gotowym, a co najważniejsze – ekonomicznym rozwiązaniem, jeżeli chcemy wprowadzić na terenach zieleni ciekawe, wczesnowiosenne akcenty kolorystyczne. Cieszy fakt, że również w Polsce wykonano nasadzenia tego typu, a omawiana metoda może stać się bardziej popularna i przywrócić przestrzeni publicznej trochę zaniedbaną do tej pory (ze względu na wysokie nakłady pracy i środków) grupę roślin cebulowych – zwiastunów wiosny.

Martin Jaros,
Szymon Karandys

 

Flower Your Place Central Europe s.r.o.

www.floweryourplace.com

martin.jaros@floweryourplace.com
tel. +420 602 722 282

szymon.karandys@floweryourplace.com
tel. +48 604 761 866