Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (GOZ) to nie puste hasło, ale coraz mocniej i szerzej realizowane działania. To także konieczność, wynikająca z kurczących się zasobów naturalnych, oraz formalne zobowiązanie poszczególnych państw, mające swoje źródła np. w dokumentach unijnych.

W szerokiej promocji GOZ-u uczestniczy m.in. Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji – ogólnopolska organizacja, która od 30 lat promuje i wdraża w polskich firmach działania z zakresu zapobiegania zanieczyszczeniom i marnotrawstwu zasobów, kładąc podwaliny pod polską GOZ. Najnowszy projekt Stowarzyszenia to Kampania edukacyjna na temat zapobiegania zanieczyszczeniom oraz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, z wykorzystaniem doświadczeń Czystszej Produkcji i EMAS, realizowana z dofinansowaniem NFOŚiGW.

Zaplanowany na prawie trzy lata projekt obejmie m.in.:

 • Konferencję „30 lat Czystszej Produkcji – na drodze do GOZ” (7.10.2019, Warszawa): międzynarodowe wydarzenie, podsumowujące 30 lat działań w zakresie wdrażania Czystszej Produkcji (CP) – tj. strategii ustanowionej przez UNEP/ONZ, nadającej priorytet zapobieganiu zanieczyszczeniom i marnotrawstwu zasobów u źródeł ich powstawania;
 • 3 edycje „Akademii Czystszej Produkcji”, praktycznego cyklu edukacyjnego, którego uczestnicy m.in. mają okazję wziąć udział w projektowaniu i wdrażaniu zmian proekologicznych w firmach lub innych instytucjach. Absolwenci otrzymują dyplomy Ekspertów CP, a firmy, które wdrożyły projekty, są przygotowane do uzyskania Świadectwa CP (dającego m.in. dodatkowy punkt przy staraniach o dofinansowanie niektórych nowych inwestycji).

Akademie odbędą się w województwach:

 • śląskim (od IV kwartału 2019 r.),
 • mazowieckim (od I kwartału 2020 r.),
 • dolnośląskim (od I kwartału 2021 r.),

przy czym nabór na wszystkie edycje jest ogólnopolski;

 • Warsztaty „Ocena cyklu życia (LCA), ślad węglowy i ekoprojektowanie – nowe narzędzia, metody i zastosowania analiz środowiskowych w GOZ” (w ośmiu województwach);
 • 6 webinariów dotyczących tematyki projektu;
 • 4 animacje komputerowe poruszające tematykę kampanii;
 • Opracowanie 100 opisów dobrych praktyk i inwestycji zgodnych z zasadami CP, zrealizowanych przez uczestników Ruchu CP (na stronie internetowej oraz w formie broszury);
 • Opracowanie dwóch broszur na temat GOZ, CP i EMAS oraz inne formy promocji projektu;
 • Konferencję „W kierunku Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, z wykorzystaniem doświadczeń Czystszej Produkcji i EMAS”.

Z postępami projektu oraz jego „produktami (nagrania webinariów, animacje itp.) można zapoznać się na stronie www.cp.org.pl, w zakładce KAMPANIA GOZ.

Niniejszy materiał został sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji.