1 / 5

Artykuł promocyjny. W każdym przedsiębiorstwie proces planowania jest jednym z najważniejszych w firmie. Wspiera realizację strategicznych celów, pozwala efektywnie wykorzystywać wszystkie posiadane zasoby oraz przygotować się na ewentualne sytuacje kryzysowe.

W przedsiębiorstwach wod-kan, których działalność w dużej mierze opiera się o wykorzystanie floty pojazdów specjalistycznych oraz serwisowych planowanie logistyki jest szczególnie ważne. Dzięki wykorzystaniu systemu informatycznego można dodatkowo zaoszczędzić czas i prześledzić różne warianty działania. Systemem doskonale usprawniającym planowanie i optymalizacje jest XTrack – platforma kompleksowo wspierająca zarządzanie flotą wod-kan. Pozwala ona wygodnie zarządzać zleceniami terenowymi, planować warianty dla ich najefektywniejszej realizacji oraz śledzić każdy etap wykonania zadań.

Schemat_wodkanV2

Dokładne odtworzenie infrastruktury

Warstwy_własne_na_mapiePlanowanie z systemem XTrack zaczyna się już na etapie wprowadzania podstawowych danych. Użytkownik ma do dyspozycji wyjątkowo dokładne cyfrowe mapy, które zawierają informacje o kierunkowości i nośności dróg czy wysokości mostów. Można wykorzystać tutaj wektorowe podkłady mapowe Emapa MapCenter, OpenStreetMap czy Yandex. Aby idealnie odtworzyć teren działania danego przedsiębiorstwa wod-kan, system XTrack pozwala na dodatkowe nanoszenie własnych warstw takich jak np. sieci wodociągowe, przepompownie i oczyszczalnie ścieków, ujęcia i stacje uzdatniania wody, komory zasów i inne. Wszystkie lokalizacje mogą zostać wprowadzone do systemu zarówno ręcznie jak i poprzez zaimportowanie z plików zewnętrznych (SHP, GPX, GML, DXF, DWG, TAB) czy też na podstawie skanów lub dokumentacji terenu. Istnieje także możliwość tworzenia lokalizacji własnych na podstawie detali archiwalnych GPS na terenach bez adresacji oraz podziału mapy na poszczególne rejony. Jeżeli zajdzie taka konieczność warstwy znajdujące się już w systemie XTrack można wyeksportować do plików SHP, GPX, GML.

Wizualizacja zleceń i planowanie tras

W przypadku zarządzania wieloma zleceniami terenowymi ważna jest przejrzystość ich prezentacji. System XTrack pozwala wprowadzić do systemu szczegółowe informacje dotyczące wszystkich zleceń. Mogą one zostać dodane ręcznie lub zaimportowane z systemów zewnętrznych. Funkcjonalność geokodowania pozwala na prezentację zleceń bezpośrednio na mapie, co stanowi znacznie ułatwienie dla osoby rozdzielającej zadania. Na podstawie wprowadzonych informacji oprogramowanie pozwala na natychmiastowe i automatyczne przypisanie klientowi rejonu, cennika i terminu wykonania usługi. W ten sposób, zarówno dyspozytor jak i klient otrzymują pełną informację dotyczącą realizacji zlecenia.

Gdy wszystkie zadania znajdują się już systemie dyspozytor może przystąpić do planowania i optymalizacji tras. System XTrack pozwala na wyznaczenie trasy pomiędzy dowolną ilością punktów oraz jej optymalizację pod kątem kolejności realizacji zleceń, okien czasowych, terminów realizacji lub kubatury pojazdu. Planowana trasa może zostać wyznaczona przy wykorzystaniu jednego z 3 kryteriów optymalizacji: najkrótsza, najszybsza czy może najtańsza. Wraz z wytyczeniem optymalnej trasy, system określi także czas niezbędny do realizacji poszczególnych zleceń. Pozwala to dyspozytorowi koordynować działania brygad w optymalny sposób, ograniczając czas i koszty dojazdu oraz zwiększając efektywność wykonywania zleceń.

W branży wod-kan bardzo często zdarzają się nagłe awarie lub inne sytuacje wymagające natychmiastowej reakcji. Z systemem XTrack nie stanowi to problemu, gdyż każda trasa może zostać przeplanowana nawet w trakcie dnia pracy.

Elektroniczna komunikacja dyspozytora z kierowcami

Zaktualizowane trasy wraz z listami i lokalizacjami zleceń przekazywane są elektronicznie do terminali pokładowych XTrack Navi znajdujących się pojazdach. Dostęp do danych w terminalu możliwy jest po wprowadzeniu odpowiedniego identyfikatora i hasła, co wyklucza możliwość błędnego pobrania listy zdań. Kierowca nawigowany jest przez urządzenie od punktu do punktu, zgodnie z wcześniej zaplanowaną trasą. Pozwala to swobodnie poruszać się pomiędzy kolejnymi zleceniami bez konieczności dobrej znajomości terenu.

XTrack Navi pozwala także na oznaczenie statusu wykonania poszczególnych zleceń oraz opatrzenie każdej pozycji dokumentacją zdjęciową i notatkami. Wszystkie wprowadzone dane są natychmiast przekazane do systemu dyspozytora. Ta funkcjonalność szczególnie doceniana jest w trakcie rozpatrywania reklamacji, gdyż pozwala od razu zweryfikować sytuację i odpowiednio szybko zareagować.

Wykorzystanie terminala pokładowego Navi doskonale wspiera dwukierunkową komunikację na linii dyspozytor-kierowca. Dzięki elektronicznej wymianie informacji obie strony mają zawsze dostęp do aktualnych danych.

 

Automatyczna weryfikacja wykonania zadań

W ubiegłym miesiącu na łamach portalkomunalny.pl prezentowaliśmy Państwu działanie rozwiązania monitoringu pojazdów i maszyn. Łącząc go z modułem optymalizacji i planowania XTrack uzyskuje się możliwość automatycznej weryfikacji wykonania zleceń i przejechanych tras. Rejestrator XTrack odczytuje aktualną pozycję GPS oraz przekazuje informacje o parametrach pracy pojazdu, takich jak jazda, postój, uruchomienie pompy, bieg jałowy itp. Dane te porównywane są z zaplanowaną trasą i odpowiednio oznaczane w systemie.

Dodatkowo w każdym momencie dyspozytor może wyświetlić aktualną pozycję pojazdu bądź przejechaną trasę na cyfrowej mapie i zweryfikować prawidłowość realizacji zleceń bądź porównać ze sobą trasę planowaną z faktycznie wykonaną.

alerty_siodemka_20120313_POZ-MCWykorzystanie monitoringu w procesie optymalizacji i planowania ma jeszcze jedną niewątpliwą zaletę. System XTrack posiada wbudowany moduł alarmów. Na podstawie odczytów z monitoringu będzie on automatycznie wysyłał informacje o ewentualnych nieprawidłowościach takich jak wyjazd poza określoną trasę, zlecenie spoza zaplanowanej listy itp. Wiadomości mogą być wyświetlane bezpośrednio w systemie oraz przekazywane drogą e-mail bądź sms.

Proste rozliczenia

Dzięki możliwości integracji systemu XTrack z innymi zewnętrznymi systemami takimi jak ERP czy FK można zautomatyzować proces rozliczeń. Oznacza to, że po odpowiedniej konfiguracji wybudowanych mechanizmów wymiany danych bądź dedykowanych „WebSerwisów” do systemów rozliczeniowych będzie trafiała informacja o zakończeniu zadania i możliwości jego rozliczenia. W ten sposób eliminowana jest konieczność prowadzenia dodatkowych porównań czy też możliwość ewentualnego niezafakturowania wykonanej usługi.

Poznaj system XTrack

To kolejny artykuł z cyklu prezentacji rozwiązań XTrack dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej. W ubiegłym miesiącu mogli Państwo dowiedzieć się więcej o możliwościach naszego monitoringu pojazdów i maszyn, a w kolejnym, czerwcowym, artykule przedstawimy Państwu Zintegrowaną Gospodarkę Paliwową XTrack.

Planowanie zadań i optymalizacja tras dla wod-kan

Zachęcamy również do zapoznania się z pełną ofertą XTrack na stronach http://xtrack.com oraz bezpośredniego kontaktu:

XTrack – monitoring pojazdów i maszyn

tel.: 58 717 36 61

e-mail: info@xtrack.com