1 / 5

ARTYKUŁ PROMOCYJNY. W ramach projektu „Rozwój polsko-ukraińskiej współpracy w zakresie transferu wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk w gospodarce wodno-ściekowej” Gdańska Fundacja Wody gościła grupę 16 specjalistów ukraińskich z branży wod-kan. Projekt był współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Województwo pomorskie znajduje się w polskiej czołówce pod względem wdrażania nowoczesnych technologii i rozwiązań w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych. Wiele z wprowadzonych zmian może służyć jako modelowe przykłady rozwiązań wartych promocji nie tylko w Polsce, ale również zagranicą. Projekt wymiany z ukraińskimi specjalistami daje, będącej w tracie przemian Ukrainie, możliwość zapoczątkowania rekonstrukcji, a także modernizacji sektora gospodarki wodno-ściekowego w przedsiębiorstwach.

Wizyta odbyła się w dniach 10-14 sierpnia 2015 r. Każdego dnia grupa uczestniczyła w wykładach i dyskusjach prowadzonych na obiektach, a także miała okazję wielokrotnie zobaczyć w praktyce pracę poszczególnych urządzeń i rozwiązań stosowanych w oczyszczalniach ścieków w Słupsku, Ustce, Gdyni, Swarzewie i Iławie, a także w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Łężycach i Fabryce Wodomierzy i Ciepłomierzy w Sztumie. Dodatkowo, w ramach promocji regionu Pomorza, grupa odwiedziła kilka ważnych turystycznie miejsc, takich jak: Stare Miasto w Gdańsku, Sopot czy Zamek w Malborku.

Podczas wizyty studyjnej wielokrotnie powtarzał się temat dotacji z Unii Europejskiej, standardów, wymagań jakie trzeba spełniać, oraz sposób realizacji modernizacji i przebudowy. Mimo że przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej wydaje się wciąż odległe, to przeświadczenie przedsiębiorców nt. możliwości płynących ze wsparcia UE i zainteresowanie tematem, jest bardzo wysokie. Jako alternatywne rozwiązanie w obecnej sytuacji politycznej Ukrainy, p. Andrzej Gołąb ze Stowarzyszenia Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej, przedstawił ideę stowarzyszenia, które umożliwia wymianę doświadczeń i wiedzy branżowej. W trakcie wyjazdu znaczna część grupy prowadziła też dokumentację fotograficzną obiektów i urządzeń, a nawet kręciła filmy, czy pobierała próbki osadu. Tak żywe zaangażowanie i podejście uczestników do tematyki wyjazdu, zostało również dostrzeżone przez kierowników i pracowników obiektów, na których grupa gościła. Wielokrotnie dyskusjom nie było końca, co tylko potwierdza konieczność i słuszność organizowania tego typu przedsięwzięć. Brak doświadczeń krajowych w Ukrainie, sprawia że przedsiębiorcom ciężko jest podejmować decyzje dot. technologii czy dobrych producentów. Takie wyjazdy pozwalają spojrzeć na gospodarkę ściekową szerzej, a także zawieść zebrane doświadczenia do kraju, umożliwiając tym samym zmiany ku lepszemu.