Świat podlega nieustannej ewolucji, ale jedna rzecz pozostaje niezmienna: dobry projekt powstaje w głowie projektanta. Vectorworks umożliwia płynne przejście od inspiracji do gotowego projektu, oferując projektantom intuicyjne i efektywne narzędzia, które pomagają im wprowadzać w życie i skutecznie komunikować swoje wizje i nowatorskie rozwiązania.

Vectorworks i projektowanie są ze sobą nierozerwalnie związane. Od 1985 roku oprogramowanie służy jako narzędzie pracy architektów, designerów, architektów krajobrazu, urbanistów, projektantów wnętrz i ogrodów oraz reżyserów światła w branży rozrywkowej. Vectorworks to jeden z najpopularniejszych na świecie programów CAD/BIM dla systemu Windows i numer jeden dla systemu Mac OSX, który jest dostępny w polskiej wersji językowej. Nowa wersja Vectorworks 2017, to program w całkowicie nowej odsłonie, który oferuje szeroki wachlarz możliwości optymalizujących proces twórczy, upraszczający metody pracy oraz pozwalających każdemu użytkownikowi w pełni skorzystać z zalet technologii BIM. Aktualnie z Vectorworks korzysta ponad 650 tysięcy profesjonalnych użytkowników i liczba ta stale rośnie.

Vectorworks to najbardziej wszechstronna i innowacyjna platforma projektowa na rynku

 • Projektowanie CAD 2D/3D
 • Wirtualne modelowanie BIM/SIM
 • Intuicyjna obsługa
 • Praca grupowa
 • Automatyczne kalkulacje
 • Manager zasobów bibliotecznych
 • Wewnętrzna baza danych
 • Efektowne wizualizacje
 • Swoboda twórcza
 • OPEN BIM
 • Precyzyjne tworzenie detali
 • Narzędzia do szybkiego modelowania

Program jest niezwykle wszechstronny i mogą z niego korzystać projektanci różnych branż. Ze względu na to, że wszyscy użytkownicy posługują się w swojej pracy specjalistycznym zakresem narzędzi, program został podzielony na moduły zawierające narzędzia przeznaczone dla danej dziedziny. Zoptymalizowaną wydajność pracy gwarantują specjalistyczne moduły branżowe: ARCHITECT Architektura i Wnętrza , LANDMARK Ogród i Krajobraz oraz SPOTLIGHT. Podstawą i niezmienną bazą programu jest Vectorworks FUNDAMENTALS Wzornictwo, którego funkcjonalności służące do modelowania 3D i tworzenia rysunków 2D i stanowią bazę wszystkich modułów branżowych. Wysokiej klasy narzędzia i modyfikowalny proces pracy zapewniają płynne przejście pomiędzy etapem gromadzenia niezbędnych informacji a projektowaniem. Dla użytkowników opracowujących projekty, które łączą różne branże powstał Vectorworks DESIGNER STUDIO, który jest najbogatszą wersją oprogramowania, posiadającą funkcjonalności wszystkich modułów branżowych. Każdy moduł jest wyposażony w funkcję renderowania i obróbki graficznej Renderworks opartą na silniku CineRender (identycznym jak w znanym programie Cinema 4D).

Podczas projektowania systemu nawadniającego dla danego terenu, należy uwzględnić zarówno jego fizyczne właściwości, jak i dostępne zasoby. Vectorworks Ogród i Krajobraz 2017 umożliwia sprostanie tym wymaganiom. Teraz można wyznaczać strefy o takim samym zapotrzebowaniu na wodę za pomocą nowego narzędzia Hydrostrefa i przeprowadzać analizy wydajności zastosowanych rozwiązań za pomocą wbudowanych arkuszy kalkulacyjnych, co umożliwia utrzymanie założonego poziomu nakładów finansowych. Niezależnie od zastosowanych komponentów – zraszaczy, rur linii głównych lub bocznych, zaworów, mikronawadniania – automatyczne i ręczne tryby rozmieszczania będą zgodne z obowiązującymi standardami branżowymi. Jest to świetne profesjonalne rozwiązanie umożliwiające sprawne i elastyczne projektowanie, dokumentację i analizę systemów nawadniających.

Planowanie przestrzenne

Vectorworks to również idealne oprogramowanie GIS do budowania map. Import formatu Shape umożliwia integrację z Systemem Informacji Geograficznej (ang. GIS). Wszystkie dane pomiarowe danego terenu można wczytać w formie cyfrowej, otrzymując w rezultacie model 3D oraz model warstwicowy 2D. Oba można edytować na wiele sposobów tworząc dowolne mapy. Program daje możliwość wykorzystania kubatury obiektów w analizach urbanistycznych i krajobrazowych. Zarówno w projektowaniu, analizie zmian ukształtowania terenu, jak i wizualizacji pagórkowatego terenu, model taki oferuje całą paletę rozmaitych możliwości, jak choćby możliwość integracji projektu danego obiektu z wygenerowanym na podstawie danych z pliku pomiarowego (*.txt) cyfrowym modelem terenu. Program doskonale obsługuje informacje zaczerpnięte z zewnętrznych baz danych, na przykład zaludnienia lub struktury własnościowej. Bez problemów dokonuje konwersji planów do oficjalnego formatu IMRO/GML służącego do wymiany danych przestrzennych, w standardzie stosowanym przez organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.

Precyzyjne narzędzia inżynierskie

Vectorworks samodzielnie wykonuje wszystkie obliczenia niezbędne do tworzenia zestawień. Zintegrowane arkusze kalkulacyjne są bezpośrednio połączone z tworzonymi obiektami i bazą danych, dzięki czemu automatycznie obliczane są powierzchnie, kubatury i ilości obiektów co pozwala na bardzo szybkie sporządzanie złożonych kalkulacji kosztów.

Poprawki nanoszone bezpośrednio w arkuszu kalkulacyjnym powodują automatyczną aktualizację rysunku. Dane zawarte w arkuszach można odtworzyć w innych programach, a dzięki interfejsowi ODBC (Open DataBase Connectivity), można korzystać również z zewnętrznych baz danych. Publikacja projektu odbywa się w postaci generowania kart arkuszy, które pozwalają na proste i intuicyjne uporządkowanie rysunków rzutów, przekrojów, elewacji, szczegółów i widoków 3D. Rysunkom i modelom można nadać ostateczny kształt za pomocą szerokiej palety wymienionych wcześniej narzędzi graficznych 2D, w tym wybieralnych z menu stylów rysowania.

 Rysujesz tylko raz

Wszystkie obiekty utworzone za pomocą narzędzi 2D są jednocześnie widoczne w 3D, a  na bieżąco powstaje nie tylko model 3D, ale i dokonywane są niezbędne obliczenia i generowane zestawienia obiektów. W Vectorworks 2017 zoptymalizowano narzędzia do tworzenia obiektów podpodziałowych, które zostały wprowadzone w wersji 2016. Teraz można przekształcać istniejące obiekty 3D w obiekty podpodziałowe, bez trudu edytować je i zapisywać zmiany.

Spersonalizowane i efektowne wizualizacje 

Vectorworks umożliwia tworzenie spektakularnych wizualizacji – nie potrzeba zatem dodatkowego oprogramowania graficznego, aby tworzyć sekwencje lotu ponad obiektem, przelotu przez jego wnętrze, animacji oświetlenia obiektu o różnych porach dnia i roku, czy prezentacji przy użyciu serii panoram 360°. Użytkownik decyduje, czy wybiera wizualizację w jakości fotograficznej czy w formie swobodnego szkicu. Technologia renderowania oparta na CINEMA 4D umożliwia szybkie tworzenie wizualizacji w najwyższej jakości, ponieważ Vectorworks umożliwia pracę z różnymi źródłami światła i uzyskanie fotorealistycznych renderów. Przy czym osiągnięcie takich rezultatów nie wymaga korzystania z innych programów, ze względu na to że silnik renderowania jest w pełni zintegrowany z programem.

We wszystkich wersjach branżowych Vectorworks dostępny jest teraz moduł Renderworks, najlepsze narzędzie do renderowania na rynku. Renderworks pracuje w oparciu o wielokrotnie nagradzany silnik renderujący Cinema 4D, umożliwiając tworzenie spektakularnych i precyzyjnych wizualizacji na dowolnym etapie przebiegu prac.

Renderworks oferuje wszystkie narzędzia potrzebne do tworzenia profesjonalnych wizualizacji 3D, dając możliwości różnicowania uzyskiwanego efektu od utrzymanego w stylu wstępnych szkiców do pełnych, fotorealistycznych wizualizacji końcowych.

Oprócz znanych już wcześniej funkcji wersja 2017 oferuje wzrost efektywności pracy dzięki automatycznemu generowaniu okien widoku z rozwinięciami ścian pomieszczeń wraz całym ich wyposażeniem. Każdy taki widok jest kadrowany za pomocą ograniczających go ścian. Kolejną innowacją jest opcja wizualizacji według danych filtrowanych w oknach widoków. Jest to kombinacja wyjątkowych możliwości graficznych Vectorworks z opcją dołączania danych do obiektów. Dzięki wizualizacji według dołączonych danych można kontrolować atrybuty graficzne poszczególnych inteligentnych obiektów, aby rozróżnić je na podstawie dołączonych do nich informacji.

W wersji 2017 można korzystać z bibliotek zaawansowanych tekstur Cinema 4D bezpośrednio z poziomu Vectorworks, rozszerzając opcje wizualizacji o dalsze fotorealistyczne warianty. Za pomocą opcji dodawania cienia rzucanego przez dowolny, zaznaczony obiekt 2D można nadawać swoim prezentacjom 2D dodatkową głębię przestrzenną, nie posługując się żadnym dodatkowym oprogramowaniem graficznym. Można też zupełnie niezależnie od siebie regulować stopień przezroczystości pióra i płaszczyzn. Ulepszona wymiana danych pomiędzy Vectorworks a Cinema 4D pozwala na szybkie tworzenie imponujących wizualizacji i bardziej efektywną organizację eksportowanych modeli.

Chcesz doświadczyć projektowania w najbardziej wszechstronnym oprogramowaniu, pobierz wersję demonstracyjną ze strony www.vectorworks.pl.