AIUT wspólnie z Emitel wdroży system zdalnego odczytu stanów wodomierzy dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu. To największe tego typu wdrożenie w Polsce z wykorzystaniem technologii smart metering i LoRaWAN. Rozwiązanie pozwoli na zarządzanie siecią dostaw wody w czasie rzeczywistym i pełną kontrolę nad zużyciem medium przez mieszkańców.

Codzienne, godzinowe odczyty wskazań wodomierzy zapewnią specjalne urządzenia IoT AIUT. Dane trafiać będą do systemu automatycznie. W ramach projektu AIUT wykorzysta technologię Internetu Rzeczy (IoT), a także rezultaty badań będące przedmiotem projektu badawczego realizowanego przez spółkę wraz z instytutem naukowym.

Wdrażana dla MPWiK we Wrocławiu od maja br. platforma AIUT Smart City IoT to jedno z najnowocześniejszych na rynku rozwiązań do zarządzania siecią wodociągową, wykorzystujące technologię Internetu Rzeczy.

Automatyczna kontrola strat

– Nasz system umożliwia kontrolowanie rzeczywistego poboru wody, monitorując stan wszystkich wodomierzy w sieci w tym samym czasie. Pozwala to szybko identyfikować wycieki, skracając czas ich wykrycia, a przy tym znacząco zredukować koszty awarii. W ten sposób nasze rozwiązania pomagają samorządom urzeczywistniać wizję inteligentnych miast. W ramach naszego rozwiązania wykorzystamy nowe technologie komunikacji – takie jak LoRaWAN, na co pozwalają nasze multiprotokolarne urządzenia IoT – mówi Andrzej Madej, zastępca dyrektora branży Smart City IoT w AIUT.

Kluczowe urządzenia IoT

Planowane we wrocławskich wodociągach wdrożenie to jeden z największych miejskich projektów Internetu Rzeczy w Polsce, który docelowo obejmować będzie ponad 70 tys. liczników. W ramach projektu na wodomierzach zainstalowane zostaną specjalne urządzenia IoT dostarczone przez AIUT, które umożliwią bezprzewodową komunikację i zagwarantują nieprzerwaną pracę na baterii przez 10 lat. Firma odpowiada również za wdrożenie oprogramowania do zarządzania danymi, integrację systemów oraz model raportujący. Nakładki przesyłać będą odczyty z wodomierzy za pośrednictwem energooszczędnej sieci komunikacji LoRaWAN, która zostanie wybudowana we Wrocławiu.

– Specjalizujemy się w dostarczaniu systemów zdalnych odczytów mediów. Nasze rozwiązania obejmują zarówno autorskie oprogramowanie, jak i wysokiej klasy urządzenia zbierające i przesyłające dane. Nasze rejestratory IoT, projektowane do odczytu stanów liczników wody, przygotowane są do komunikacji mutiprotokolarnej. Oznacza to, że urządzenia potrafią się dopasować do zastałej czy planowanej infrastruktury i przesyłać dane za pośrednictwem m.in. wprowadzanej w miastach technologii komunikacji LoRaWAN. Dzięki prowadzonym badaniom możemy dostarczać jedno z najnowocześniejszych tego typu rozwiązań, stanowiące dynamicznie zarządzalną platformę na potrzeby Smart City – zaznacza Zbigniew Łaskarzewski, ekspert z Departamentu IoT w AIUT.

Rozwój wspierany pracami badawczymi

Rozwój dynamicznego systemu komunikacji bezprzewodowej SCIoT, będącego częścią rozwiązania AIUT dla przedsiębiorstw wodociągowych, wspierany jest pracami badawczymi realizowanymi przez spółkę we współpracy z Instytutem Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk (IITiS PAN) w ramach projektu „Dynamiczne środowisko komunikacji bezprzewodowej dla infrastruktury internetu rzeczy inteligentnych miast – Smart City IoT”. Projekt realizowany jest w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Więcej o rozwiązaniach na:

www.aiut.com