1 / 7

Artykuł promocyjny. Branża wod-kan coraz odważniej stawia na wdrażanie informatycznych rozwiązań wspomagających codzienną pracę. Dlatego też możemy zaobserwować wzrost liczby firm, które decydują się na monitoring pojazdów. I nie chodzi tu jedynie o śledzenie lokalizacji posiadanych samochodów i maszyn w oparciu o odczyt danych GPS, ale o monitoring parametrów pracy podwozia i przede wszystkim zabudowy.

Zalety monitoringu pojazdów i maszyn z branży wodno-kanalizacyjnej

Do korzyści płynących z monitoringu GPS nie trzeba nikogo przekonywać. Pozwala on śledzić trasę pojazdu, kontrolować na mapie czy auto pojawia się w wyznaczonych miejscach, czy nie porusza się poza określonym rejonem oraz wykrywać tryby pracy, jazdy czy postoje.

Szybki rozwój technologii wykorzystywanych w zaawansowanych systemach monitoringu pozwala dziś na dostarczanie dyspozytorom ogromnej ilości informacji niezbędnych do efektywnego wykorzystania floty. Systemy te, dzięki podłączeniu do szyny CAN oraz montażowi dodatkowych czujników pozwalają na rejestrację zarówno szczegółowych parametrów pracy podwozia jak i zabudowy.

Standardowo na podstawie odczytu parametrów podwozia/maszyny można uzyskać m.in. dane dotyczące przebiegu, ilości przepracowanych motogodzin, zużycia paliwa, temperatury i prędkości obrotowej silnika, prędkości pojazdu itp. W przypadku pojazdów wodociągowo-kanalizacyjnych, możemy dodatkowo pozyskać informacje o miejscu i czasie pracy:

  • pompy wody,
  • przystawki hydraulicznej,
  • układu podgrzewania wody,
  • myjki ciśnieniowej.

Zestawienie czasu pracy poszczególnych elementów zabudowy z pracą podwozia i monitoringiem GPS daje pełny obraz pracy pojazdu czy maszyny i jest znacznym ułatwieniem w nadzorze wykonania zadań oraz zużycia paliwa. Stanowi również wsparcie w procesie planowania kolejnych zleceń.

XTrack_Zestawienie_pracy_sprz_tu

Jaki monitoring floty wybrać?

Odpowiadając na to pytanie warto zwrócić uwagę na system monitoringu pojazdów i maszyn XTrack. To kompleksowe rozwiązanie, które dzięki swojej elastyczności i szerokim możliwościom konfiguracyjnym może zostać zastosowane w niemalże każdym pojeździe czy maszynie – zarówno pojeździe asenizacyjnym, serwisowym jak i maszynach typu koparko-ładowarki. W ten sposób wszystkie informacje dotyczące danej floty użytkownik gromadzi w jednym systemie.

Więcej niż monitoring

Modułowa budowa systemu XTrack pozwala na stopniowe wdrażanie rozwiązań stanowiących wsparcie w zarządzaniu flotą w przedsiębiorstwach z branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Klient może podjąć decyzję o rozbudowie systemu o kolejne moduły w każdym momencie, nie decydując się od razu na komplet oferowanych rozwiązań.

Warstwy_wBasne_na_mapieSystem XTrack pozwala na wprowadzanie na mapę cyfrową własnych warstw infrastruktury czy też konkretnych lokalizacji związanych z działalnością firmy. Szczególnie przydatne jest to w procesie planowania tras i zadań dla poszczególnych brygad. Algorytmy systemu XTrack pozwalają wyznaczyć optymalną trasę z uwzględnieniem okien czasowych, rejonów i kierunkowości dróg.

Dodatkowym ułatwieniem w komunikacji dyspozytora z kierowcami jest terminal pokładowy XTrack Navi umożliwiający w pełni elektroniczną wymianę informacji oraz wykonywanie połączeń głosowych. Lista zaplanowanych zadań wraz z trasą przekazywana jest bezpośrednio na terminal nawigacyjny znajdujący się w pojeździe. System umożliwia wprowadzenie zmian w harmonogramie w trakcie dnia pracy i bieżącą aktualizacje informacji. Kierowca z kolei za pośrednictwem urządzenia oznacza statusy realizacji poszczególnych zleceń. Jeżeli jest taka konieczność załącza do nich również notatki i zdjęcia. W taki sposób dodane informacje są widoczne w systemie dyspozytora. Połączenie powyższych funkcji z monitoringiem GPS pojazdu stwarza możliwość automatycznej weryfikacji wykonania zadań i może ograniczyć konieczność przygotowywania papierowej dokumentacji.

Ponadto funkcjonalności systemu XTrack oraz wykorzystanie technologii RFID umożliwiają identyfikacje kierowców oraz określenie ich czasu pracy. To znaczne ułatwienie w przypadku rozliczania poszczególnych zadań i awarii.

Jedną z  kluczowych funkcji jest także kontrola obiegu paliwa w firmie. System XTrack pozwala monitorować stan paliwa zarówno w baku każdego pojazdu i maszyny jak i zbiornikach przeznaczonych do składowania i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego czy AdBlue®. Dokładne pomiary poziomu i zużycia paliwa przez dany pojazd /maszynę możliwe są poprzez podłączenie rejestratora XTrack do standardowego pływaka mierzącego jego poziom bądź z wykorzystaniem najwyższej jakości sond paliwowych Aplisens. Natomiast informacji o bieżącym poziomie w zbiornikach do magazynowania i wydawania paliwa/AdBlue® oraz ilości faktycznie wydanej cieczy dostarcza terminal paliwowy XTrack. Urządzenie to ma wbudowany system kontroli dostępu, co sprawia, że wewnątrz-zakładowa stacja może stać się praktycznie bezobsługowa.

Całość tego rozwiązania stanowi doskonałe narzędzie wpierające uszczelnienie gospodarki paliwowej w firmie.

raport-tankowan-ZGP20160325

Rozbudowany moduł analityczny XTrack pozwala dowolnie zestawiać ze sobą wszystkie dane znajdujące się w systemie tworząc dokładnie takie raporty jakie są potrzebne użytkownikowi. Zaawansowane narzędzia filtracji pozwalają ograniczyć widoki raportów do konkretnego pojazdu. W ten sposób można tworzyć m.in. raporty eksploatacyjne, rozliczenia czasu pracy poszczególnych brygad, zdarzeń nieautoryzowanych itp.

raport-praca-pojazdu-wodkan20160325

Prezentowane dane mogą zostać wyświetlone w formie tabeli bądź wykresu. Wszystkie utworzone w systemie raporty można w prosty sposób wyeksportować do pliku PDF bądź XLS.

kanalak-wykres-paliwo-pompa20160325 kanalak-wykres-silnik20160325 zestawienie-kanalak-mini20160325

Co więcej XTrack pozwala także na integrację z zewnętrznymi systemami np. FK czy ERP, dzięki czemu pewne procesy zostają zautomatyzowane a zarządzanie staje się jeszcze prostsze.

Poznaj system XTrack

Więcej na temat naszych rozwiązań będą mogli Państwo dowiedzieć się w kolejnych miesiącach. Najbliższy, majowy, artykuł dotyczyć będzie procesów optymalizacji i planowania.

System monitoringu pojazdów i maszyn XTrack

Już dzisiaj zapraszamy Państwa do zapoznania się z rozwiązaniami XTrack podczas targów Wod-Kan, które odbywają się w dniach 10-12 maja 2016 w Bydgoszczy. Nasi specjaliści będą na Państwa czekać na stoisku Z43.

Zachęcamy również do zapoznania się z pełną ofertą XTrack na stronie http://xtrack.com oraz http://ekosystem-xtrack.com/