ARTYKUŁ PROMOCYJNY. Firma Bentley Systems z przyjemnością ogłasza wprowadzenie na rynek OpenUtilities – nowej rodziny aplikacji umożliwiających dokładniejsze i wydajniejsze projektowanie i mapowanie infrastruktury sieciowej oraz zarządzanie nią.

Oprogramowanie OpenUtilities  zastępuje programy Utilities Designer oraz sisNET  firmy Bentley w celu stworzenia wspólnego zestawu aplikacji umożliwiających  zwiększenie produktywności,  zmniejszenie kosztów oprogramowania i przyspieszenie realizacji projektów dotyczących infrastruktury sieciowej. Główne funkcje oprogramowania obejmują:

  • Możliwość projektowania sieci dystrybucji energii elektrycznej, gazu i wody oraz sieci kanalizacyjnych i ciepłowniczych,
  • Możliwość szacowania kosztów materiałów i pracy,
  • Możliwość tworzenia, przydzielania i zatwierdzania zleceń pracy oraz zarządzania nimi w trybie autonomicznym lub poprzez integrację z systemami zarządzania pracą,
  • Możliwość utrzymywania modeli i map sieci usług użyteczności publicznej,
  • Możliwość usprawnienia zarządzania siecią za pomocą raportów i analiz, takich jak śledzenie sieci, wykrywanie przecieków i planowanie wyłączeń.

Oprogramowanie OpenUtilities firmy Bentley składa się z trzech aplikacji, które w elastyczny i ekonomiczny sposób mogą być wykorzystywane w dowolnej wielkości przedsiębiorstwie.

  • OpenUtilities Map firmy Bentley to przystępny cenowo, w pełni funkcjonalny system GIS (system informacji przestrzennej) dla komputerów biurowych, który umożliwia usprawnione zarządzanie siecią usług użyteczności publicznej za pomocą raportów i analiz, takich jak śledzenie sieci, wykrywanie przecieków i planowanie wyłączeń. Aplikacja pomaga również przedsiębiorstwom w zwiększeniu wydajności działalności dzięki możliwości publikowania i przeglądania precyzyjnych map sieci oraz zarządzania nimi.
  • OpenUtilities Designer firmy Bentely to system GIS dla przedsiębiorstwa służący do projektowania i zarządzania infrastrukturą sieciową. Oprogramowanie pozwala na  przyspieszenie projektowania dzięki narzędziom do precyzyjnego modelowania i rozmieszczania, obniżenie kosztów projektu dzięki możliwości szacowania kosztów  na bieżąco  oraz unikanie opóźnień dzięki wbudowanej funkcji zarządzania pracami nad projektem.  Program OpenUtilities Designer firmy Bentley jest zintegrowany ze wspólnym systemem informacji przestrzennej przedsiębiorstwa, umożliwiając elastyczność we wdrożeniu.
  • OpenUtilities PowerView firmy Bentley to usprawniona, wydajna aplikacja do przeglądania, badania oraz znakowania projektów i map sieci usług użyteczności publicznej infrastruktury sieciowej. Oprogramowanie pomaga kierownikom technicznym szybko korygować i zatwierdzać prace, kierownikom sieciowym – podejmować lepsze decyzje dzięki raportom i analizom, a pracownikom w terenie – szybciej wykonywać zlecone zadania dzięki kompleksowym mapom, ewidencjom wyposażenia i narzędziom do znakowania. Użytkownicy mogą uzupełnić aplikację OpenUtilities PowerView firmy Bentley aplikacją Map Mobile, która zapewnia możliwość przeglądania i wysyłania zapytań z terenu za pomocą urządzeń mobilnych.

Najnowsza wersja oprogramowania OpenUtilities firmy Bentley zapewnia zakładom wodociągowym, gazowym i energetycznym narzędzia do planowania przerw w działaniu w celu łatwiejszego ustalania terminów konserwacji i zapobiegania nieplanowanym przerwom w dostawach. Sieci elektryczne będą korzystać z narzędzia Electric Optimization, które przyspiesza projektowanie przez określenie odpowiednich rozmiarów dla głównych przewodów, bezpieczników linii dystrybucyjnych, transformatorów dystrybucyjnych i przewodów drugorzędnych.

Robert Mankowski, inżynier, wiceprezes firmy Bentley Systems ds. zarządzania produktami do symulacji, powiedział: „Jesteśmy podekscytowani faktem, że produkty firmy Bentley do projektowania sieci usług użyteczności publicznej będą teraz dostępne w formie skonsolidowanego zestawu aplikacji. Produkty te są dużym krokiem naprzód dla  użytkowników sisNET firmy Bentley. Wszyscy nasi użytkownicy skorzystają też z obszernych możliwości przestrzennych zapewnianych przez aplikację Bentley Map oraz przez mobilne aplikacje GIS firmy Bentley”.

Zobacz więcej:

https://www.bentley.com/en/products/brands/openutilities/?skid=CT_BNR_PL_OU_KOM2016_1