W trzynastu krajach UE ruszyła w tym roku kampania „Green Cities for Europe”, czyli „Zielone Miasto Europy”, która finansowana jest z funduszy unijnych i potrwa 3 lata. Jej cel to zwiększenie wykorzystania roślin w przestrzeniach zurbanizowanych – dla dobra społeczności, środowiska, klimatu, a także na rzecz rozwoju gospodarczego aglomeracji. Na poziomie wspólnotowym zieloną branżę reprezentuje w tym projekcie Europejskie Stowarzyszenie Szkółkarskie (ENA), a w naszym kraju przedsięwzięcie realizuje Związek Szkółkarzy Polskich – organizacja, która zyskała rangę tutejszego eksperta w dziedzinie zieleni i związanych z nią zagadnień.

 

Green Cities – więcej zieleni

Termin „Green Cities” staje się coraz popularniejszy na całym świecie, nie tylko w kręgach specjalistów zajmujących się architekturą krajobrazu czy produkcją drzew i krzewów przeznaczonych na publiczne i instytucjonalne tereny zieleni. „Zielone Miasto” jest symbolem potrzeb współczesnego człowieka, a zarazem konieczności radykalnych zmian w kształtowaniu warunków życia ludzi w przestrzeniach zurbanizowanych, które się rozrastają, oraz zapobiegania katastrofie klimatycznej.
To pilne zadanie. Jego wagę dodatkowo unaoczniły miesiące pandemii koronawirusowej, podczas której kontakt z przyrodą okazywał się jedną z najbardziej pożądanych życiowych czynności.

Cele kampanii? Mocne argumenty i ekspercka wiedza

Główny cel kampanii „Zielone Miasto Europy” to dotarcie z profesjonalną informacją do szerokiej grupy odbiorców, którzy mogą wpłynąć na zwiększanie zielonych powierzchni na terenach zurbanizowanych. Podstawą działania są argumenty i konkretne przykłady dotyczące korzystnego wpływu zieleni na klimat, ekonomikę, zachowania i relacje społeczne oraz zdrowie mieszkańców miast. W pierwszym rzędzie chodzi jednak o przekonanie decydentów – samorządowców, polityków, urbanistów, deweloperów oraz innych inwestorów – że drzewa, krzewy, parki i ogrody są nie tylko częścią tkanki miejskiej, niezbędną z punktu widzenia przyrodniczego i architektonicznego, ale też opłacalnym rozwiązaniem, dowodem na perspektywiczne biznesowe myślenie.

Aby zieleń publiczna spełniała tę funkcję, musi być funkcjonalna, dobrze zaprojektowana, z właściwym doborem drzew i krzewów o wysokiej jakości. Na te aspekty także zwraca uwagę kampania, upowszechniając wiedzę na temat doboru i dostosowania roślin do określonych celów, informując o funkcjach biologicznych i estetycznych poszczególnych grup roślin i o konieczności przestrzegania norm jakościowych dotyczących materiału nasadzeniowego.

Green Cities – Zielone Miasto – to się opłaca!

Ważnym tegorocznym punktem programu realizacji kampanii była prelekcja dr. Charliego Halla z USA pt. „Inwestycje w zieleń a rozwój gospodarczy”, którą zaprezentował 3 września 2021 r. podczas konferencji z cyklu „Mocno Zielone Miasto”, towarzyszącej 28. Międzynarodowej Wystawie Zieleń To Życie & Flower Expo Polska. Prelegent omówił wartość pieniężną tzw. ulepszonego krajobrazu miejskiego – korzyści ekonomiczne, jakie płyną z urządzania profesjonalnych, dobrze zaprojektowanych i wykonanych terenów zieleni, zgodnie ze współczesnym paradygmatem, a jednocześnie z policzalnymi oszczędnościami lub zyskami dla budżetu miejskiego, gminnego itd. Powiedział, dlaczego władze samorządowe i inne powinny inwestować (więcej) w zieleń. Transmisja z konferencji „Mocno Zielone Miasto” jest wciąż dostępna na platformie YouTube na kanale wystawy, więc w każdej chwili można skorzystać z argumentów zaprezentowanych przez Charliego Halla.

Europejska Nagroda Green Cities

Jednym z elementów programu jest konkurs o Europejską Nagrodę Green Cities. Konkurs jest skierowany do inwestorów i deweloperów, a jego celem jest promocja ambitnych, inspirujących i innowacyjnych realizacji zielonej infrastruktury. Terenami zieleni pretendującymi do nagrody mogą być np. ogród przyszkolny, zieleń publiczna, ogród firmowy, ogród terapeutyczny, park miejski czy zieleń na terenach poprzemysłowych. Nagradzane projekty promują na arenie międzynarodowej, oprócz inwestora, także miasto, projektanta i wykonawcę – warto pokazać światu polskie osiągnięcia.
Wszystkich zainteresowanych kampanią zapraszamy do kontaktu ze Związkiem Szkółkarzy Polskich (e-mail: zszp@zszp.pl, tel.: 22/435-47-22) oraz do odwiedzenia strony pl.thegreencities.eu