8 mln zł zamierzają wydać władze Brzegu w woj. opolskim na rewitalizację terenów zieleni oraz modernizację miejskiej fosy. Wyłoniono już wykonawcę na te inwestycje.

Władze Brzegu pieniądze na rewitalizację miejskiej zieleni (parków, skwerów, zieleni przyulicznej, itd) pozyskały z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020.

Chcą za nie w najbliższych kilkunastu miesiącach m.in. uzupełnić miejski zasób drzew o ponad 800 sztuk. Pojawią się również krzewy runoparkowe – ma być ich blisko 220 tys. Odtworzone zostaną także trawniki na ponad 30 ha powierzchni miasta. Pojawi się nowy mały park o powierzchni 3 ha, który stanowić będzie przedłużenie zabytkowej fosy między ul. Kamienną a Piastowską.

Nowy park wraz ze zmodernizowaną fosą wyposażony zostanie w pełną infrastrukturę – ławki, alejki i oświetlenie. W ramach inwestycji przeprowadzona zostanie wycinka samosiejek, a także cięcia pielęgnacyjne drzew oraz krzewów.

Miasto na ten cel wyda o 2 mln zł więcej niż zakładano w budżecie. Możliwe jest jednak zwiększenie unijnej dotacji, wówczas strata zostanie niemal w pełni wyrównana. Inwestycje realizowane będą w 2018 i 2019 r.

Czytaj więcej

Skomentuj